CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Nový přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace

Nový přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace

MUDr. Milan Ročeň, Ph.D. MHA

Novým přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace se stal MUDr. Milan Ročeň, PhD. MHA. Do funkce ho jmenoval ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, PhD. k 3. 10. 2018.

Nový přednosta má za cíl stabilizovat kliniku a dále ji rozvíjet. V tomto svém konání má plnou důvěru vedení IKEM.

MUDr. Ročeň je dlouholetým zaměstnancem IKEM. Působí také jako náměstek ředitele pro LPP a v minulosti pracoval jako vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče na TC.


Vzdělání: 

2. Lékařská fakulta UK, Praha 1993

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ph.D. 2010

Advance Instititute, Master of Healthcare Administration 2018


Specializace: 

Anesteziologie a resuscitace I.st. 1995

Anesteziologie a resuscitace II.st. 2000

Intenzivní medicína 2008


Praxe:

VII/1993 – VII/2002 Fakultní nemocnice Praha Motol, Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF UK a IPVZ, sekundární lékař

VIII/2002 – I/2003 IKEM, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí lůžkového  oddělení

I/2003  - II/2015 IKEM, zástupce přednostky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

III/2015 – dosud IKEM, náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči


Stážové pobyty:

Klinika anestezie a intenzivní péče, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Německo, IX. 1997

Waukesha Memorial Hospital, Wisconsin, USA X.  – XI. 1999

Texas Heart Institute, Houston, Texas, USA XI. – XII. 1999

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít