CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Nefrologická diagnostika

Nefrologická diagnostika

Dynamická scintigrafie ledvin 99mTcMAG3

Indikace:
Orientační informace o tvaru, velikosti, poloze ledvin, jejich makrostruktuře, určení podílu jednotlivé ledviny na celkové funkci ledvin, informace o odtokových poměrech z kalichopánvičkového systému a močovodů – rozlišení obstrukce úplné a neúplné od dilatační uropatie.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Vysazení diuretik, hypotensiv, přiměřená hydratace, pacient není lačný, na oddělení RIP – přiměřeně hydratován.

Doba trvání vyšetření: Vyšetření trvá cca 30 min - 1 hodinu.

Způsob objednávání: 
Vyšetření obvykle provádíme ve čtvrtek – možné i dle potřeby, nebo STATIM, u dětí vhodné zavedení iv. kanyly pediatrem, na vyšetření navazuje nepřímá cystoradiografie se stanovením postmikčního rezidua.

 

Furosemidový test

Indikace:
Jedná se o dynamickou scintigrafii, v jejímž průběhu se aplikuje Furosemid – účelem je odlišení obstrukční a neobstrukční dilatace pánvičky.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Jako při dynamické scintigrafii ledvin, před vyšetřením je vhodný zvýšený příjem tekutin

Doba trvání vyšetření: Vyšetření trvá cca 30 min - 1 hodinu, v některých případech se provádí dvoudenní protokol (bazální studie + studie s furosemidem).

Způsob objednávání: 
Objednání - jako dynamická scintigrafie - na žádance napsat “Furosemidový test“.

   

Captoprilový test

Indikace:
Dif.dg. hypertenze, podezření na renovaskulární hypertenzi.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Vyšetření se skládá – dvoudenní studie - z bazální dynamické studie a kaptoprilové studie za cca 1 hod po podání ACE inhibitorů, (nebo se provádí při léčbě ACE inhibitory). Vysadit (pokud neohrozí život nemocného): 3 dny diuretika, 24 hodin antagonisty Ca, v den vyšetření antihypertensiva, výjimečně možné provést jako jednodenní protokol – podmínkou je chronická terapie bez AC inhibitorů.

Doba trvání vyšetření: Vyšetření trvá až 3 hod.

Způsob objednávání: 
Objednání stejně jako dynamická scint. ledvin, na žádanku napsat“ Captoprilový test“.

 

Dynamická scintigrafie ledvin včetně stanovení GFR 99mTcDTPA - dle Gatese tj. bez odběru krevních vzorků

Indikace:
Jako při dynamické scintigrafii, dále aproximativní posouzení GFR (hodnota separované glomerulární filtrace pro každou ledvinu v ml/s., metoda podle Gatese).

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Jako při dynamické scintigrafii ledvin 99mTcMAG3, přiměřená hydratace.

Doba trvání vyšetření: Trvá cca 30 - 60 min.

Způsob objednávání: vyšetření se provádí obvykle ve čtvrtek, po telefonickém objednání, dle potřeby STATIM.

 

Nepřímá cystoradiografie - močové reziduum

Indikace:
Vyšetření podává numerické informace o průměrné a maximální rychlosti mikce, hodnotu postmikčního rezidua, získáváme cystoradiografickou křivku, diagnostika vezikoureterálního refluxu a jeho přetrvávání, porucha motility dolních cest močových - hypertrofie prostaty, enuresis nocturna, inkontinence, recidivující IMC.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Provádíme v návaznosti na dynamickou scintigrafii ledvin s individuálním odstupem od uvedeného vyšetření (l - 2 hod) tj. při pocitu plnosti, u dívek a žen neprovádíme v době menses, jinak bez přípravy.

Doba trvání vyšetření: Vlastní akvizice cca 5 minut.

Způsob objednávání: 
Provádíme obligatorně v návaznosti na dynamickou scintigrafii ledvin, vhodné vypsat na žádance - nepřímá cystoradiografie“.


Přímá cystoradiografie - močové reziduum

Indikace:
Slouží k průkazu pasivního VUR, podává numerické informace o průměrné a maximální rychlosti mikce, hodnotu postmikčního residua, záchytu a trvání vezikoureterálního
refluxu, indikace – podezření na veskoureterální reflux (porucha motility dolních cest močových, enuresis nocturna, inkontinence, recidivující IMC, také u sourozenců
postižených těmito problémy) provádíme samostatně, u dívek a žen neprovádíme v době menses.

Příprava nemocného, informace o vyšetření: Bez přípravy, při vyšetření je zavedena močová cévka.

Doba trvání vyšetření: Vyšetření trvá cca 20 minut.

Způsob objednávání: 
Provádíme ve spolupráci s urologem, při objednávání nutná domluva s lékařem odd. nukleární medicíny. 

 

Statická scintigrafie ledvin s výpočtem relativní funkce 99mTcDMSA

Indikace:
Stanovení relativní stranové tubulární funkce ledvin( např. před plánovanou nefrektomií), dg. akutní pyelonefritidy, vrozených vad ledvin, trauma ledviny, průkaz rezidua svráštělé ledviny, ageneze, hypoplasie, rtg. němá ledvina.

Příprava nemocného, informace o vyšetření: bez přípravy

Doba trvání vyšetření:
Interval mezi aplikací radiofarmaka a snímáním minimálně 2 hodiny, vlastní akvizice cca 30 min.

Způsob objednávání: 
Vyšetření se obvykle provádí v pátek, po telefonické domluvě akutně dle potřeby.

 

Vyšetření transplantované ledviny - STATIM PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít