CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Mitrální stenóza (zúžení mitrální chlopně)

Mitrální stenóza (zúžení mitrální chlopně)

Definice

Mitrální chlopeň odděluje levou síň a levou komoru srdeční a umožňuje tok krve pouze jedním směrem, tedy z levé síně do levé komory srdeční. Mitrální stenóza znamená postižení chlopně vedoucí k jejímu zúžení, což vede k obstrukci toku krve z levé síně do levé komory srdeční.

Mitrální stenóza (zúžení mitrální chlopně)

Příčiny

Mitrální stenóza může být:

 • vrozená
 • získaná

Nejčastější příčinou získané mitrální stenózy je revmatická horečka. Její výskyt je nyní ve vyspělých státech velmi nízký. Proto je nízký i výskyt vlastní mitrální stenózy (0,5/100 000 obyvatel). V rozvojových zemích je výskyt mitrální stenózy mnohem vyšší v souvislosti s mnohem vyšším výskytem revmatické horečky (až 100-3000/100 0000obyvatel). Ostatní příčiny jsou velmi vzácné- např. těžké degenerativní změny chlopně, systémová onemocnění (lupus erytematodes, amyloidoza) či útvary v LS působící obstrukci mitrální chlopně (tzv. pseudostenóza). Pokud je mitrální stenóza vrozená, bývá většinou spojena ještě s dalšími srdečními vadami a je ošetřena v dětském věku.

Příznaky

Příznaky mitrální stenózy se objevují většinou postupně a pozvolna. Jsou spojeny s dopadem zúžení mitrální chlopně na tok krve v srdci - méně krve se dostává do levé komory srdeční a následně do těla a více jí zůstává v levé síni a plicích, kde může způsobit až otok plic. První potíže se většinou objevují mezi 20-50 rokem věku a patří mezi ně především:

 • Dušnost-zpočátku hlavně při námaze, v pozdějších stádiích i v klidu a v noci - nemožnost ležet a spát na rovině (nutnost podkládat si více polštářů)
 • Kašel – až vykašlávání narůžovělého sputa (hlenu)
 • Únavnost, nevýkonnost
 • Častější infekce dýchacích cest
 • Bolesti na hrudi (méně často)
 • Palpitace (bušení srdce)

Vyšetření

 • Podezření na mitrální stenózu může vzniknout při běžném poslechu srdce při preventivním vyšetřením, kdy je na srdci slyšitelný srdeční šelest. Lékař dále pátrá po příznacích onemocnění, zajímá se o další přidružená onemocnění, užívání léků a rodinnou anamnézu srdečních chorob. Běžná vyšetření jako EKG a rentgen hrudníku mohou upozornit na některé abnormality spojené s mitrální stenózou jako je zvětšení některých srdečních oddílů.
 • Zlatým standardem v diagnostice mitrální stenózy je echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce). Toto vyšetření nám poskytne většinu informací, které potřebujeme o srdečních oddílech, chlopních a velkých cévách vědět. U části pacientů je nutné provést tzv.jícnové echokardiografické vyšetření, které je ještě přesnější než běžné transthorakální vyšetření (přes hrudní stěnu). Při jícnovém vyšetření je nutné zavést ultrazvukovou sondu do jícnu, protože při pohledu z jícnu, který naléhá těsně na srdce, jsou srdeční struktury zobrazeny přesněji a jasněji než přes hrudní stěnu.
 • U pokročilých a závažných chlopenních vad provádíme i srdeční katetrizaci, která nám umožňuje přímo zobrazit srdeční cévy a změřit významnost zúžení mitrální chlopně.

Léčba

závisí na celkovém klinickém stavu pacienta a nálezu provedených vyšetření.

 • Nemocný s málo významnou stenózou a bez významnějších klinických obtíží nemusí potřebovat žádnou léčbu, je pravidelně sledován lékařem specialistou, tedy kardiologem. V případě mírných obtíží lze pomoci užíváním léků (diuretika, betablokátory, antikoagulační terapie při fibrilaci síní), samozřejmostí je prevence infekční endokarditidy.
 • Perkutánní balónková valvuloplastika - jedná se o výkon, při kterém je přes tepnu v třísle nemocného zaveden do srdce katetr, na jehož konci je balónek, který se v místě zúžení mitrální chlopně nafoukne a rozruší zúžení a zlepší tak tok krve z levé síně do levé komory. Tento výkon je možno a často i nutné po určité době opakovat. Není vhodný u nemocný s významným postižením chlopně. Nemocný je během výkonu při vědomí a komunikuje s lékařem.
 • Chirurgická léčba- spočívá v náhradě mitrální chlopně protézou (mechanickou či biologickou)

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít