CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ Zájem o kongres frankofonních lékařů roste

Medical Tribune/ Zájem o kongres frankofonních lékařů roste

V sobotu 2. února se v Praze konal již 7. mezinárodní kongres medicíny pro praxi organizovaný International Family Doctors Association (IFDA). Program letošního kongresu vyvolal obrovský zájem nejen mezi českými a francouzskými lékaři. Letos poprvé byl program přístupný také pro lékárníky a zdravotní sestry.
Díky velkému počtu zaregistrovaných účastníků probíhaly přednášky na dvou místech; pro lékaře v pražském hotelu Marriott, pro lékárníky v sále České národní banky. Oba sály byly propojeny televizní technikou. Oproti minulým ročníkům se letos výrazně zvýšilo zastoupení francouzských přednášejících.
V dopolední sekci proběhl blok kardiologie, kde prof. Kautzner z Kardiologické kliniky pražského IKEM seznámil posluchače s novými možnostmi léčby fibrilace síní, především pak s výhodami katetrizační ablace u pacientů s chronickou fibrilací síní. Bohatou diskusi v bloku ORL a alergologie vyvolala přednáška o novinkách v léčbě chronické tonsilitidy. Dr. Marková z ORL kliniky FN v Motole přehledně objasnila indikace k tonsilektomiia
vysvětlila nové operační techniky. Velký zájem posluchačů vzbudila také přednáška MUDr. Chlumského z Pneumologické kliniky VFN v Praze o možnostech spirometrie v ambulantní praxi, v jejímž rámci dokonce proběhlo představení praktických ručních spirometrů.

Náhlé příhody břišní u dětí

V odpolední sekci nejvíce zaujalo sdělení MUDr. Koudelky z Hradce Králové o bolestech břicha v dětském věku. Upozornil v něm na časté i vzácnější příčiny náhlých příhod břišních u různě starých dětí. Pediatři velice ocenili také přednášku MUDr. Škvora z Ústí nad Labem o výskytu a léčbě diabetu u dětí se zaměřením na nové doporučené postupy v inzulinoterapii

Cervarix inz Medical Tribune

a problematiku zvyšujícího se výskytu diabetu 2. typu u obézních adolescentů. Francouzští kolegové v revmatologické sekci představili již dostupné i připravované látky využívané v biologické terapii, mezi které patří protilátky proti TNF-- (adalimumab, etanercept a infliximab), antiCD20 monoklonální protilátka (rituximab), antiCTL4 solubilní, rekombinantní fuzovaný protein (abatacept). Ve fázi klinických studií jsou pak humanizovaná CD20 protilátka (ocrelizumab), antiIL6 přípravek (toclizumab) a antiRANKL (dorosumab).

Novinky v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Kolombo z Nemocnice Na Homolce upozornil na význam a správnou interpretaci vyšetřování prostatického specifického antigenu (PSA) a novinky v léčbě karcinomu prostaty, jehož výskyt v České republice narůstá. Vyšetření PSA podle něj pomáhá vytipovat rizikové případy indikované k biopsii. Při hraničních hodnotách PSA je užitečné stanovení free PSA. Nový sérový biomarker EPCA-2 umožňuje odlišit nádor omezený na prostatu od prorůstání do okolních orgánů a tkání. U pacientů indikovaných k biopsii se nyní nově doporučuje odběr minimálně 12 vzorků tkáně, což zvyšuje pravděpodobnost detekce případného karcinomu.
Sobotní setkání ukončilo satelitní symposium společnosti Servier věnované nejnovějším poznatkům v léčbě postmenopauzální osteoporózy. V průběhu tří sdělení byly představeny výsledky několika rozsáhlých studií zaměřených na sledování efektu léčby osteoporózy pomocí stroncium ranelátu ve srovnání s ostatními osteologickými přípravky.
Frankofonní lékaři mohli využít také nedělní dopolední program věnovaný tropické a cestovní medicíně. Letošní mezinárodní setkání frankofonních lékařů se opět vydařilo a obohatilo přítomné o nové poznatky a zkušenosti. Narůstající počet účastníků potvrzuje zájem našich i francouzských lékařů o tento kongres. ...

Plné znění článku: Medical Tribune | 11.2.2008 | rubrika: Scéna medicíny - kongresy - konference - symposia | strana: 11 | autor: cir


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít