CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ Větší komfort pro nemocné se srdečními arytmiemi

Medical Tribune/ Větší komfort pro nemocné se srdečními arytmiemi

Od začátku roku mají také čeští pacienti k dispozici kardiostimulátor nové generace (s označením eVIA) od společnosti Biotronik. o jeho technických přednostech se jako první měli možnost na vlastní kůži přesvědčit dva pacienti Interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, jimž ho 6. ledna implantovali zdejší kardiologové….

… V České republice je v současné době pomocí systému Home Monitoring sledováno cca 1000 pacientů na 20 kardiologických pracovištích. "Dosavadní zkušenosti z kardiologických klinik v ČR podporují závěry velkých klinických studií. Zásadním přínosem systému může i v našich podmínkách být zkvalitnění péče o pacienty se srdečním selháním a závažnými srdečními arytmiemi a snížení zatížení speciálních kardiologických ambulancí rutinními technickými kontrolami přístrojů bez nutnosti změny léčby. Doposud není monitorování kardiologických přístrojů na dálku hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cenu monitorovací jednotky a její pronájem hradí v České republice zatím výrobce systému," upřesňuje prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie IKEM. 
Dlužno dodat, že z pohledu lékařů je do budoucna také důležité prosazení nového kódu výkonu zdravotních pojišťoven - dálková monitorace - který nahradí fyzickou kontrolu pacienta v ambulanci, protože náklady spojené s vyhodnocováním údajů z pravidelného monitoringu lékařům zatím nikdo neproplácí.

Plné znění článku: Medical Tribune 25. 1. 2010


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít