CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ V IKEM se prezentovaly novinky v léčbě srdečních arytmií

Medical Tribune/ V IKEM se prezentovaly novinky v léčbě srdečních arytmií

Nové strategie v léčbě pacientů s obtížně léčitelnými arytmiemi představili čeští i zahraniční odborníci na již 16. ročníku tradičního Pražského workshopu o katetrizačních ablacích (Prague Workshop on Catheter Ablation), který ve dnech 3. až 5. března hostily pražský Institut klinické a experimentální medicíny a Nemocnice Na Homolce. Na workshop se sjelo více než 200 lékařů z celého světa, kteří měli možnost vedle odborných přednášek zhlédnout i živé přenosy přímo z operačních sálů. Komentované přenosy ablačních výkonů se do konferenčního sálu přenášely z katetrizačních laboratoří IKEM a Nemocnice Na Homolce. Na obou pracovištích na prezentovaných výkonech spolupracovaly české a zahraniční týmy odborníků.

Na špatně přístupná místa v myokardu, která opakovaně způsobují arytmie, se mj. zaměřili kardiologové z IKEM i Nemocnice Na Homolce. Využili přitom nové strategie, kterou zatím praktikuje jen několik pracovišť na světě. Institut klinické a experimentální medicíny předvedl poprvé v Česku alkoholovou ablaci části svaloviny při fibrilaci síní, kterou je někdy nemožné odstranit katetrizační ablací. "Fibrilace síní je nejčastější arytmií. U některých pacientů je ale špatně léčitelná, neboť se na jejím vzniku podílí určitá oblast srdce, která je z jeho vnitřku nedostupná. Novou možností je vytvoření malého ,řízeného‘ infarktu v této oblasti. Principem je nalezení malé žíly, která odvádí krev z daného okrsku, a její uzavření balonkem a nastříknutí malým množstvím alkoholu. Ten danou tkáň poškodí a vytvoří jizvu obdobnou té po radiofrekvenční ablaci," popisuje novou metodu prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie IKEM. ..

Kardiologové prezentovali nové metody uzávěru ouška levé síně v prevenci tromboembolické choroby, dále použití intrakardiální echokardiografie, vývoj nového systému MEDIGUIDE, který se v srdci pohybuje obdobně jako GPS navigace, nebo novou integraci obrazu, jež využívá spojení magnetické rezonance a mapovacího systému. "Tohoto postupu se využívá například u pacientů, kteří mají v srdeční tkáni jizvu po infarktu a zároveň poruchu funkce levé komory, z níž vycházejí komorové arytmie. Před výkonem se pacientovi udělá magnetická rezonance, jizva se zobrazí, pak se její 3D obraz přenese do mapovacího systému, aby lékař přesně viděl hloubku jizvy i místa, kudy se vedou vzruchy, a podle toho mohl lépe provést ablaci. Může se tak zaměřit na konkrétní místa, využít větší energie radiofrekvenčního proudu a podobně," popisuje prof. MUDr. Kautzner.

Srdeční arytmie jsou častým problémem pacientů ve vyspělých zemích, včetně České republiky. Nejčastější arytmií je fibrilace síní, která se vyskytuje asi u 1 až 2 % populace. A výhled do budoucnosti není optimistický. Do roku 2030 se očekává zdvojnásobení výskytu tohoto onemocnění. Je to zejména v důsledku stárnutí obyvatelstva, protože fibrilace síní se objevuje hlavně ve věku 70 let a více. Přibývají však i komorové arytmie, protože roste počet pacientů se srdečním selháním, kteří přežívají díky implantacím kardioverter-defibrilátorů.

Na druhou stranu je dobré připomenout, že Česká republika patří v oblasti katetrizačních ablací k nejrozvinutějším zemím světa a že čeští odborníci jsou schopni takto léčit prakticky každou závažnou arytmii, dokonce zastavit i elektrickou bouři na podkladě fokálně spouštěné fibrilace komor. Cílem ovšem není provádět ojedinělé unikátní výkony, ale trvalé zlepšování všech metod, které jsou českým pacientům k dispozici, aby byly prováděny s vysokou úspěšností a minimem komplikací. K tomu slouží i výměna zkušeností jak mezi českými centry, tak hlavně se zahraničními odborníky, což umožňují mj. podobné akce, jakou je i Pražský workshop o katetrizačních ablacích.

Foto: Miguel Valderrabano z Houstonu provádí alkoholovou ablaci Marshallovy žíly za asistence prof. Kautznera (uprostřed) a MUDr. Wichterleho

Plné znění článku: Medical Tribune, 12. 3. 2013, rubrika Domácí zprávy

Online verze článku zde.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít