CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ Medicínský technik – málo nás

Medical Tribune/ Medicínský technik – málo nás

Uběhlo již 15 let ode dne, kdy byla založena skupinou deseti pracovníků IKEM nadace Moderní léčba arytmií. Slavnostním dnem se stal 18. říjen 1995, na jejím založení spolupracovali lékaři, zdravotní sestry i medicínští technici. Po třech letech svého fungování změnila status na nadační fond, který je od roku 2003 členem Asociace nadačních fondů s povinností každým rokem se podrobovat auditu svého hospodaření. Nadační fond podporuje projekty umožňující zavádění nových technologických postupů v diagnostice a léčbě srdečních arytmií, významně tak podporuje další rozvoj arytmologie v rámci Kliniky kardiologie IKEM, která je dominantním pracovištěm v této oblasti kardiologie v rámci České republiky i evropských zemí bývalého východního bloku. A nejen v této oblasti kardiologie, neboť, jak řekl na tiskové konferenci uspořádané k výročí vzniku nadačního fondu prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM: "Když máte infarkt myokardu v České republice, jste na tom nejlépe v celé Evropě," a dodal, že v transplantacích srdce patří naší zemi celosvětově druhé místo. Nadační fond se výrazně podílí na zavádění nových technologií na klinice kardiologie IKEM a kromě jiného finančně podporuje prestižní mezinárodní odbornou akci Pražský workshop katetrizačních ablací (psali jsme v MT 11/2010, http://www.tribune.cz/clanek/17691-mezinarodni-ablacni-workshop-v-ikem-srdcim-svedci). Kromě toho se podílí na nákupu nových přístrojů, které bezplatně poskytuje k užívání Klinice kardiologie IKEM.

Z jeho mnoha aktivit není možné nezmínit ještě podporu vzdělávání medicínských techniků, kteří jsou neodmyslitelnou součástí týmů na katetrizačních, kardiochirurgických a implantačních sálech a specializovaných ambulancích pro pacienty s arytmiemi a srdečním selháním. Právě tato odbornost byla důležitým předmětem již zmíněné tiskové konference. Medicínských techniků je nejenže málo, navíc doposud neexistuje magisterské studium, které by je přímo připravovalo na práci v oblasti arytmologie.

Medicínští technici jsou zpravidla absolventy ČVUT v Praze nebo VUT v Brně, oboru biomedicínské inženýrství, méně často pak oboru zdravotnická technika při některé z lékařských fakult. Vzhledem k tomu, že se arytmologie na těchto školách přímo nevyučuje, musí si pracoviště své techniky teprve vyškolit. Na Klinice kardiologie IKEM se první medicínský technik, resp. technička objevila v roce 2002, nyní zde pracuje těchto specialistů deset. Jak zmínil ve své řeči prof. Kautzner, problematika léčby arytmií je dnes již tak složitá, že není v silách lékaře pečovat o pacienta bez spolupráce s celým týmem zdravotních sester a medicínských techniků.

"Můžete být sebelepší lékař, bez týmu jste ztracen." Medicínští technici mají na starost ambulantní péči o pacienty s poruchami rytmu z hlediska hodnocení EKG záznamů, nasazování záznamníků EKG, jiní asistují při implantacích karidostimulárotů či ICD, největším dílem jejich práce je však asistence při provádění katetrizačních ablací, kdy zajišťují programovanou elektrickou stimulaci, zodpovídají za registraci elektrogramů, ovládají trojrozměrné mapovací systémy, obsluhují generátor radiofrekvenčního proudu a zálohují veškerá data z výkonů na digitálních médiích.

V polovině posledního desetiletí byla z iniciativy Pracovní skupiny arytmie a trvalé kardiostimulace založena Odborná sekce pracovníků v arytmologii při České asociaci sester, která sdružuje medicínské techniky a sestry se zaměřením na arytmologii. Kontinuálně se podílí na organizaci odborných bloků v rámci sjezdů, sama pořádá doškolovací akce, v současnosti patří mezi její přední zájem snaha, aby se příprava techniků pro arytmologii stala přímou náplní magisterského studia na některé z vysokých škol.

Plné znění článku: Medical Tribune 25. 10. 2010, rubrika aktuality informace excerpta zajímavosti


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít