CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ Home Monitoring slaví deset let

Medical Tribune/ Home Monitoring slaví deset let

Do současnosti byly po celém světě implantovány stovky tisíc defibrilátorů a kardiostimulátorů využívajících bezdrátovou technologii dálkového monitorování stavu pacientova srdce i vlastního přístroje pomocí systému Home Monitoring.

Dálková monitorace nemocných s implantovaným kardiostimulátorem nebo ICD umožňuje nejen časně detekovat fibrilace síní, ale i časně odhalit asymptomatické arytmie a dysfunkci elektrod. Na základě různých parametrů dovoluje odhalit blížící se dekompenzaci. Home Monitoring pomáhá vyselektovat tu skupinu pacientů, kteří skutečně potřebují soustředěnou péči. Klinické zkoušky dokázaly, že ve srovnání se zařízeními bez monitorování na dálku je systém Home Monitoring schopen přibližně o měsíc zkrátit dobu mezi nástupem projevů srdečního onemocnění do vyhodnocení stavu pacienta.
V České republice byl systém Home Monitoring společnosti Biotronik uveden v roce 2004 jako první systém sledování srdce na dálku. "V současné době je v České republice pomocí systému Home Monitoring sledováno více než 1 350 pacientů na 20 kardiologických pracovištích, z nichž některá se přímo zúčastnila klinických studií ověřujících spolehlivost, efektivitu a ekonomickou návratnost dálkového monitorování. Dosavadní zkušenosti z kardiologických klinik v České republice podporují závěry velkých klinických studií. Zásadním přínosem systému může i v České republice být zkvalitnění péče o pacienty se srdečním selháním a závažnými srdečními arytmiemi a snížení zatížení speciálních kardiologických ambulancí rutinními technickými kontrolami přístrojů bez nutnosti změny léčby. Doposud nebylo monitorování kardiologických přístrojů na dálku hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cenu monitorovací jednotky a její pronájem hradí v České republice zatím výrobce systému. Data z velkých klinických studií poskytují i v České republice solidní základ pro jednání o úhradách této péče, která přináší zásadní změnu obvyklých schémat ambulantního sledování pacientů se závažnými kardiovaskulárními onemocněními," shrnuje situaci v oblasti sledování pacientů se srdečními poruchami v České republice prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie IKEM...

Plné znění článku: Medical Tribune 19. 7. 2010, rubrika konference | kongresy | symposia


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít