CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Kolonoskopie - úprava léků na cukrovku

Kolonoskopie - úprava léků na cukrovku

KOLONOSKOPIE - úprava léků na cukrovku.pdf

Úprava léků na cukrovku před endoskopickým vyšetřením

Lék
Den před vyšetřením
Den vyšetření
Deriváty sulfonylurey (Amaryl, Diaprel, Glibomet, Glimepirid, Glurenorm, Glyclada, Gliklazid, Minidiab, Oltar, Eglymad)
Glifloziny (Forxiga, Xigduo, Invokana, Vokanamet, Jardiance, Synjardy)
Neužívejte
Neužívejte, dokud se nenavrátíte k běžné stravě.
Metformin (Metformin, Glucophage, Siofor, Stadamet, Metfogamma, Normaglyc, Competact, Janumet, Eucreas, Komboglyze, Vipdomet, Jentadueto, Vonkanamet, Glibomet)
Glinidy (Repaglinid, Dibetix, Enyglid, NovoNorm)
Akarbóza (Akarbóza, Glucobay)
Glitazony (Pioglitazon, Actos, Incresync, Competact)
Gliptiny (Januvia, Sitagliptin, Trajenta, Vildagliptin, Galvus, Onglyza, Vipida, Vipdomet, Incresync, Jentadueto, Komboglyze, Eucreas, Janumet)
Analoga GLP-1 (Bydureon, Byetta, Victoza, Lyxumia, Trulicity, Saxenda*)
Užívejte jako obvykle dokud konzumujete pevnou stravu.
Neužívejte, dokud se nenavrátíte k běžné stravě.
Bazální inzulin (Abasaglar, Lantus, Toujeo, Levemir, Tresiba, Ryzodeg**)
Středně dlouhý inzulin a jeho fixní kombinace (Humulin N, Insulatard, Insuman Basal, Humalog basal, Humulin M3, Insuman Comb, Mixtard, Humalox Mix, NovoMix)
 
Bazální inzulin + analoga GLP-1 (Xultophy, Suliqua)
Užívejte jako obvykle do 24 hod před vyšetřením.
Během 24 hodin před vyšetřením:
DM 1. typu: aplikujte 50 – 80 % obvyklé dávky; konzultujte s klinikou diabetologie.
DM 2. typu: aplikujte 50 % obvyklé dávky.
DM 1. typu: pacienti aplikující inzulin v ranní dávce: Aplikujte 50 - 80 % obvyklé dávky; konzultuje s klinikou diabetologie.
DM 2. typu: dávku neaplikujte, dokud se nenavrátíte k běžné stravě.
Rychle a velmi rychle působící inzulin aplikován perem/pumpou (Actrapid, Humulin R, Insuman Rapid, Humalog, Fiasp, NovoRapid, Apidra, Ryzodeg
Užívejte jako obvykle dokud konzumujete pevnou stravu. Poté, je-li glykémie vyšší než 11 mmol/l, aplikujte pouze korekční dávku jako v jiných případech hladovění.
Neužívejte, dokud se nenavrátíte k běžné stravě.
Inzulinová pumpa 
 
 
 
 
Při přerušení příjmu pevné stravy redukujte bazální inzulin formou dočasné bazální dávky.
DM 1. typu: redukujte na 50 - 80 % běžné dávky; konzultujte s klinikou diabetologie.
DM 2. typu: redukujte na 50 % běžné dávky.
Pokračujte v aplikaci redukované dávky, dokud se nenavrátíte k běžné stravě. Pokud vyšetření trvá méně než cca 30 min, můžete pumpu odložit. V opačném případě pumpu neodkládejte a ponechte dočasně redukovanou dávkou bazálního inzulinu na 50 %.

Pozor!

  • V den před i v den vyšetření pravidelně monitorujte hladinu glukózy. Pacienti léčeni inzulinem by měli kontrolu provádět každé 4 hodiny, dokud nedojde k navrácení k běžné stravě.

  • Vynechané dávky léků neznásobujte. 

*Přípravek Saxenda není indikován jako antidiabetikum, nicméně se s ním často u pacientů s diabetem setkáváme.

**Ryzodeg je přípravek kombinující insulin degludec (dlouhý insulin) a insulin aspart (velmi rychle působící inzulin).

Převzato a upraveno z: Hochberg, I., Segol, O., Shental, R., Shimoni, P., & Eldor, R. (2019). Antihyperglycemic therapy during colonoscopy preparation: A review and suggestions for practical recommendations. United European gastroenterology journal, 7(6), 735–740. https://doi.org/10.1177/2050640619846365

Téma bylo zpracováno bez nároků na úplnost, dle nejlepšího svědomí autora.   

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít