CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Klinika kardiologie otevřela nově rekonstruované kardiologické ambulance

Klinika kardiologie otevřela nově rekonstruované kardiologické ambulance

V průběhu letních měsíců byla dokončena celková rekonstrukce ambulancí Kliniky kardiologie IKEM. Největších změn doznaly specializované arytmologické ambulance, kde se vyšetřují pacienti s implantovanými přístroji, jako jsou kardiostimulátory nebo implantabilní kardiovertery-defibrilátory. Současně se zvětšily prostory společných čekáren. V září byl zahájen zkušební provoz nového systému vyvolávání pacientů do jednotlivých vyšetřoven. Od října je tento systém již používán v plném provozu.

Každý pacient obdrží po příchodu do recepce lístek, který obsahuje jeho pořadové číslo a číslo ambulance. Tato čísla jsou při vyvolání konkrétního pacienta zřetelně zobrazena na světelně označených displejích. Propojením vyvolávacího systému a internetu jsme dále  připravili webovou stránku http://fronta.ikem.cz, kde lze vidět jednotlivá pořadová čísla. Odkaz na stránku je taktéž uveden na vydaném lístku, s možností využití QR kódu. V evidenci pacientů je umístěn monitor, který umožňuje nahlédnutí do aktuální fronty pacientů.

Po skončení návštěvy ve vyšetřovně jsou další návštěvy a případná další vyšetření naplánována sestrou v centrální objednávací recepci.

Dosavadní zkušenosti a ohlasy našich pacientů nasvědčují tomu, že tento nový systém představuje velmi výrazné zlepšení v kvalitě námi poskytovaných služeb.

Ambulance evidence

Ambulance

Ambulance

Ambulance© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít