CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Ambulance

doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.

Vedoucí lékař Kardiologických ambulancí

Tel.: 236 055 190, 236 055 109
E-mail: jan.sochman@ikem.cz

Zobrazit profil
Po absolvování studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupil klinickou praxi na interním oddělení nemocnice v Kolíně, kde se věnoval nejen práci na lůžkovém oddělení, ale navíc i zajišťoval práci závodního a dorostového lékaře.

Na základě úspěšně vykonaného konkursního řízení v roce 1983 nastoupil do IKEM (tehdy II. interní výzkumné základny). Po získání prvních zkušeností v oboru kardiologie pracoval nejprve na Oddělení invazivní kardiologie, později jako vedoucí Klinického oddělení, vedoucí Koronární jednotky, vedoucí Jednotky intenzivní péče a v současné době vykonává funkci vedoucího všeobecných kardiologických ambulancí a je zástupcem přednosty pro výukovou činnost. Dále zastává funkci vedoucího Oddělení experimentální kardiologie CEVKOON.

Doc. Šochman má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie, licence z invazivních diagnostických metod, licence primáře/vedoucího. Kromě klinické práce se věnuje experimentální, výukové a výzkumné činnosti.

Doc. Šochman je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, členem CIRSE, hostujícím výzkumným pracovníkem Dotter Interventional Institute, OHSU, USA, členem Vědecké rady IKEM, člen mnoha zahraničních redakčních rad a jiných organizací. Je držitelem několika mezinárodních ocenění a publikuje v tuzemské i zahraniční odborné literatuře.
Skrýt profil

Mgr. Eva Hrivnáková

Staniční sestra kardiologické ambulance

Tel.: 23 605 5103
E-mail: eva.hrivnakova@ikem.cz

Ambulance všeobecné kardiologie

Ambulance se nachází v bloku B ve třetím nadzemním podlaží. Je součástí Kliniky kardiologie. Patří mezi specializované ambulance, kde jsou vyšetřováni pacienti, u kterých je zvažována ústavní péče, invazivní (koronarografie, implantace kardiostimulátoru či kardioverteru-defibrilátoru, srdeční operace aj.) či neinvazivní vyšetření (tlakový monitor, zátěžové testy, echokardiografie a mnoho dalších). Je zaměřena na komplexní léčbu s důrazem na nefarmakologické možnosti. U našich  pacientů, kteří podstupují antikoagulační léčbu (warfarin, lawarin), stanovujeme hladinu INR (quick), pomocí přístroje Coaguchek XS Pro. K odběru stačí kapka krve z prstu a přístroj hladinu INR vyhodnotí během několika vteřin (oproti běžnému laboratornímu vyšetření). 

Telefony

 • 261 363 111
 • 261 365 109
 • 236 053 112 (fax)

Ambulance arytmologická

Tato ambulance se nachází v bloku B ve třetím nadzemním podlaží a spadá pod Oddělení arytmologie. Specializuje se na vyšetřování pacientů s poruchami srdečního rytmu. Plánovaně jsou zde také kontrolováni a sledováni pacienti po implantaci kardiostimulátoru či implantabilního kardioverteru-defibrilátoru i pacienti po radiofrekvenční ablaci. Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře.

Telefony

 • 261 363 008
 • 261 363 009
 • 261 365 127

Na všeobecné kardiologické a arytmologické ambulanci je zavedena forma vyvolávacího systému pacientů. 

V evidenci pacientů je umístěn monitor, který umožňuje sledovat aktuální fronty pacientů. Při evidování pacient obdrží lístek, který obsahuje pořadové číslo a číslo ambulance. Tato čísla jsou jasně zřetelná na hlavních, světelně označených displejích. Propojením vyvolávacího systému a internetu jsme připravili webovou stránku www.fronta.ikem.cz, kde lze sledovat pořadová čísla. Odkaz na stránku je taktéž uveden na vydaném lístku, s možností využití QR kódu.

AmbulanceKardiogenetická ambulance

Ambulance se zaměřuje na vyšetřování, péči a poradenství pro dospělé pacienty a jejich rodiny s dědičnými onemocněními srdce a velkých tepen a nachází se v bloku B ve třetím nadzemním podlaží. Cílem vyšetření v této ambulanci je prověření přítomnosti dědičné choroby, její přesná charakteristika a rozpoznání rodinných příslušníků, kteří také nesou riziko onemocnění. Těmto příbuzným nabízíme screeningové kardiologické vyšetření a v případě nutnosti komplexní péči s cílem předejít závažným komplikacím daného onemocnění. Ambulance úzce spolupracuje s genetickými pracovišti 2. LF UK FN Motol (Ústav biologie a lékařské genetiky) a 1. LF UK VFN (Ústav dědičných metabolických poruch). Úspěšně rozvíjí i mezinárodní spolupráci. Kontaktova ji lze prostřednictvím emailu kardiogenetika@ikem.cz nebo telefonicky.

Telefony

 • 261 363 111
 • 261 365 109
 • 236 053 112 (fax)

Ambulance srdečního selhání

Ambulance srdečního selhání se nachází v bloku F ve prvním podzemním podlaží. V ambulanci jsou vyšetřováni pacienti s pokročilým srdečním selháním, u kterých je zvažována některá z moderních metod nefarmakologické léčby (resynchronizační terapie, kardiochirurgická operace apod.). Dále jsou zde sledováni pacienti, u nichž je do budoucna zvažována transplantace srdce, a nemocní, kteří jsou již zařazeni na čekací listinu kandidátů transplantace srdce.V ambulanci pracuje kromě lékaře specializovaná sestra, která zajišťuje pacientům telefonickou poradnu. Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře.

Telefony


 • 261 363 006
 • 236 055 209

Ambulance transplantovaných

Ambulance pro transplantované pacienty je umístěna v prvním podzemním podlaží bloku F a zajišťuje péči o pacienty po transplantaci srdce. Obvyklé vyšetření spočívá v odběru krve, echokardiografickém vyšetření a vyšetření klinickým lékařem. Nálezy jsou vyhodnoceny a na jejich základě je stanoven další léčebný postup. Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře transplantovaných pacientů.

Telefony

 • 236 055 111
 • 236 055 143

Ambulance plicní hypertenze

Klinika kardiologie je jedním ze specializovaných pracovišť pro léčbu plicní hypertenze v České republice. Ambulance plicní hypertenze je umístěna v prvním podzemním podlaží bloku F a má k dispozici komplexní vyšetřovací metody včetně možnosti ambulantní pravostranné katetrizace. 

Telefony

 • 236 055 259
 • 236 053 006
 • poradna 800 888 068 (bezplatná telefonní linka) či kontaktní formulář na www.plicnihypertenze.cz (zde i online objednávání pacientů pro lékaře)

Ambulance akutní kardiologie

Ambulance se nachází v prvním nadzemním podlaží bloku A. Má nepřetržitý provoz a zajišťuje péči o nemocné s akutním potížemi kardiálního původu, zejména při podezření na srdeční infarkt, poruchy rytmu a dušnosti. Provádí také plánované elektrické kardioverze.

Telefon

 • 261 363 003
 • 261 363 002
 • 261 365 100 ve všední dny od 19.00 do 7.00, o víkendech od 17.00 do 7.00

Ambulance ve 3. patře

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2018. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím