CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • IKEM SE STAL SVĚTOVÝM ŠKOLÍCÍM CENTREM NA BIOKOMPATIBILNÍ UMĚLÉ SRDCE

IKEM SE STAL SVĚTOVÝM ŠKOLÍCÍM CENTREM NA BIOKOMPATIBILNÍ UMĚLÉ SRDCE

Celkem deset pacientů na celém světě již  dostalo nové biokompatibilní umělé srdce CARMAT a dalších deset se nového srdce  dočká v druhé fázi klinické studie, která nyní odstartovala. Prvnímu  pacientovi v České republice bylo implantováno nové umělé srdce vloni na  podzim během náročné osmihodinové operace, při které spolupracoval  čtrnáctičlenný tým pod vedením přednosty Kliniky kardiovaskulárních chirurgie  IKEM prof. MUDr. Ivana Netuky, Ph.D. Ten se nyní stal i celosvětovým hlavním řešitelem  klinické studie umělého srdce a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) školícím centrem pro všechny odborníky ze zapojených zemí. 

                  Celkem deset pacientů na světě již dostalo v první fázi klinické studie PIVOTAL nové biokompatibilní umělé srdce, které plně nahrazuje funkci lidského srdce a zachraňuje tak pacienty s terminálním srdečním selháním. Nyní odstartovala druhá fáze studie, ve které se počítá s dalšími deseti pacienty, kterým nové srdce pomůže překlenout dobu, než dojde k transplantaci od dárce nebo pro které bude definitivním řešením. V České republice bylo první biokompatibilní umělé srdce implantováno v Kardiocentru IKEM pod vedením prof. MUDr. Ivana Netuky, Ph.D. a prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc. vloni na podzim. Po osmi měsících usilovného rozvoje programu a díky vynikajícím klinickým výsledkům se nyní z Institutu klinické a experimentální medicíny stalo školící středisko pro všechny lékařské týmy z center po celém světě, které byly do klinické studie vybrány. „Institut  klinické a experimentální medicíny byl teprve třetí zemí na světě, kde byla  tato unikátní operace provedena. Biokompatibilní umělé srdce CARMAT bylo  vyvinuto a poprvé použito ve Francii, poté se přidalo superspecializované  Kardiocentrum v kazašské Astaně, dále IKEM a nyní se řada rozrostla i o  uznávanou Královskou nemocnici v dánské Kodani. Do budoucna by se měla  zapojit i další pracoviště z celého světa,“ říká ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D. a dodává: „Jsem velmi  pyšný na tým odborníků z Kardiocentra institutu, neboť jsou za nimi vidět  stovky hodin náročné práce a neustálého zlepšování. Lékaři institutu byli vždy  průkopníky inovativních operačních metod, nových mechanických srdečních pump  a zaváděli zcela ojedinělé přístupy k onemocněním srdce. Díky úspěchům v  této klinické studii se Kardiocentrum IKEM stalo celosvětovým školícím  střediskem na umělé srdce, kam budou mířit desítky odborníků z celého  světa, aby se učili od těch nejlepších.“ 

                  Na základě vynikajících českých výsledků v první fázi studie, se stal přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., hlavním řešitelem klinické studie PIVOTAL pro její druhou část. „Tým složený ze specialistů napříč  odbornostmi Kardiocentra odvedl od první implantace umělého srdce v IKEM velký  kus práce. To, že jsem se nyní stal hlavním investigátorem této světové klinické  studie, je tedy především i jejich zásluha. Je mi opravdu velkou ctí, že se mi  dostalo této jedinečné příležitosti a důvěry i ze strany francouzských odborníků,  kteří umělé srdce vyvíjejí a kteří tak naplno oceňují naši práci. Tím, že jsme  v pomyslné polovině studie a máme za sebou prokazatelné výsledky, si  můžeme dovolit některé procesy urychlit a standardizovat, ale zároveň i  postupně rozšiřovat kritéria indikace.“ podotýká přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

                  Odborníci Institutu klinické a experimentální medicíny se na implantaci biokompatibilního srdce připravovali několik let a měli několikaměsíční intenzivní trénink přímo ve Francii, kde bylo implantováno úplně první biokompatibilní umělé srdce na světě v roce 2013. „Stále se jedná o  neobvyklý a velice náročný operační výkon, během kterého má každý člen týmu nejen  na sále ale i v pooperační péči, svoji nezastupitelnou roli. Není  jednoduché se v celém procesu operace zorientovat – vše musí být do  detailu připravené a více než stoprocentní nasazení se vyžaduje od chirurgů,  sester, anesteziologů, asistentů, odborníků, kteří sestavují přímo na sále  umělé srdce, nebo od odborníků, kteří mají na starosti napájecí externí  komponenty. A vše musí v časovém presu a pod obrovským náporem stresu  šlapat. Jsem potěšen, že právě Kardiocentrum IKEM se stane světovou vlajkovou  lodí této unikátní technologie a navíc, že se jejím hlavním  investigátorem stal můj žák prof. MUDr. Ivan  Netuka, Ph.D.“ uzavírá přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Biokompatibilní umělé srdce 

  • Biokompatibilní umělé srdce je od lidského srdce na první pohled trochu odlišné, ale z hlediska vnitřní konfigurace ho zcela napodobuje a nahrazuje.
  • Váží necelý kilogram – 800 gramů, je tedy téměř třikrát těžší než průměrné srdce zdravého člověka.
  • Některým pacientům nové umělé srdce pomáhá překlenout dobu, než dojde k transplantaci srdce od dárce, jiným zcela zachraňuje a zkvalitňuje život a je pro ně finální variantou.
  • Operace trvá průměrně 6–8 hodin a umělé srdce se skládá hned z celé řady součástí, které je potřeba na operačním sále sestavit.
  • Umělé srdce obsahuje 17 integrovaných senzorů, které aktuálně vyhodnocují klíčové parametry pacienta. Proto systém dokáže regulovat i „srdeční tep“ v závislosti na aktuální zátěž pacienta při denních činnostech a působí tak mnohem více fyziologicky oproti předchozím generacím náhrad.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít