CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • IKEM POMÁHÁ PACIENTŮM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZMĚNIT ŽIVOTNÍ STYL

IKEM POMÁHÁ PACIENTŮM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZMĚNIT ŽIVOTNÍ STYL

Kardiolog, fyzioterapeut, nutriční specialista, obezitolog,  psycholog – tým odborníků, který bude i s pomocí telemedicíny dohlížet na  pacienty v rámci nové studie Institutu klinické a experimentální medicíny v  Praze HOBIT-FS. Ta se zaměřuje na obézní pacienty s fibrilací síní, kteří  podstoupili katetrizační ablaci této arytmie. Těm chce v horizontu 18 měsíců  pomoci zdravě snížit hmotnost o více než 10 %, dodržovat zdravou životosprávu a zlepšit kvalitu jejich života po katetrizační ablaci – to vše s pomocí moderních  technologií, které zajistí mezi pacienty a odborníky z IKEM sdílení důležitých  informací a tím i lepší přehled o zdravotním stavu. 

Fibrilace síní je nejčastější arytmií v populaci. V Česku jí trpí přibližně 4 % obyvatel a její výskyt stoupá s věkem. „Je charakterizovaná rychlou nekoordinovanou akcí srdečních síní, která  narušuje činnost srdce a projeví se obvykle zhoršenou výkonností a pocitem  nepravidelného bušení srdce.  U některých pacientů může vést až k srdečnímu selhání a současně zvyšuje riziko  vzniku krevní sraženiny v srdci. Při jejím uvolnění může dojít  k embolizaci do mozku nebo do jiných orgánů. Fibrilace síní může vést i ke  zhoršování mozkových funkcí až demenci a představuje i vyšší riziko oběhové  zástavy pro fibrilaci komor. Dlouhodobá léčba této arytmie je velmi nákladná.  Jednou z cest, jak snížit riziko vzniku fibrilace síní nebo zlepšit výsledky  léčby katetrizační ablace, je změna životního stylu. Do studie HOBIT budou zařazováni motivovaní pacienti s obezitou a fibrilací  síní indikovanou ke katetrizační ablaci, kteří by rádi změnili svůj dosavadní styl života. Pod  dohledem multidisciplinárního týmu jim umožníme zdravě snížit váhu o více než  10 %, zlepšit fyzickou kondici a tím i zdravotní stav. Je prokázáno, že pravidelné cvičení střední intenzity  spolu se snížením hmotnosti a léčba syndromu spánkové apnoe zvýší  pravděpodobnost, že si pacienti udrží normální rytmus po katetrizační ablaci  fibrilace síní,“ vysvětluje přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

Do studie HOBIT-FS bude v IKEM zařazeno celkem 160 pacientů. Podmínkou je obezita, záchvatovitý typ fibrilace síní a indikace k první katetrizační ablaci v životě. „Studie je  rozdělená do dvou větví. Prvních 80 pacientů po absolvování katetrizační ablace  na Klinice kardiologie IKEM bude v průběhu 18 měsíců intenzivně směřováno k redukci hmotnosti. Druhých 80  pacientů bude prvních 18 měsíců pouze sledováno a intenzivní intervence a  redukce hmotnosti bude následovat až v odstupu 18 měsíců od ablace. Snížení  váhy je pro tyto pacienty stěžejní. Obezita je totiž významným rizikovým  faktorem pro vznik fibrilace síní. Léčbou obezity lze přitom již pouhou změnou  životního stylu zvrátit i další rizikové faktory jako je cukrovka, krevní tlak, syndrom spánkové apnoe  a další. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo na území České  republiky v roce 2016 evidováno více než 28 % pacientů s obezitou, jejichž body  mass index překročil 30 kg/m2, a přes 38 % bylo v pásmu nadváhy (BMI  25-29,9 kg/m2). U dětí do 18 let vidíme nadváhu přibližně u 20 % z nich  a toto číslo stále stoupá. Změna životního stylu a redukce hmotnosti přináší  nejen lepší pocit, ale pomáhá zbavit se arytmie
  a snížit počet nutných léků, zlepšuje kvalitu života a zmenšuje riziko výskytu  zdravotních komplikací. Výsledky projektu by měly přispět k definici optimální  režimové intervence zaměřené na snížení výskytu epizod fibrilace síní a pomoci odstartovat  komplexní program umožňující nastavení optimální intervence pro každého  konkrétního pacienta,“
říká zástupce přednosty Centra diabetologie IKEM prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nejdůležitější pro tuto studii je ale samotná motivace pacienta a ochota pracovat na sobě. „Studie  HOBIT se zabývá specifickou skupinou obézních pacientů, kteří již trpí  fibrilaci síní. Náš multidisciplinární tým IKEM jim bude intenzivně,  systematicky pomáhat s tím, aby se jim podařilo po katetrizační ablaci změnit  životní styl, a to od změny stravovacích návyků, přes doporučení cvičebního  plánu až po podrobné kontroly a vyhodnocení jednotlivých cílů. Většinu kontrol  bude možné díky moderním technologiím a využití telemedicíny provádět v  rozumných časových úsecích. Naší snahou je šetřit pacientům čas, aby jej mohli věnovat sobě, proto například  konzultace s nutričním terapeutem budou po vstupní kontrole prováděna dálkově.  Díky využití chytrých hodinek a mobilní aplikace pak naši odborníci budou moci  vyhodnocovat pohybovou aktivitu a sbírat data o stavu jednotlivých účastníků studie i bez osobního setkání,“ doplňuje ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

Více informací najdete na  webu studie
www.hobitfs.ikem.cz
www.studiehobit.cz

Všeobecné dotazy:
studiehobit@ikem.cz
+420 721 010 574

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít