CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Granty

Agentura, označení
Název grantu, zkráceně
Doba řešení
Hlavní řešitel
MZO 00023001 
Výzkumný záměr
Transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků v léčbě diabetu
2005-2009F. Saudek

Mechanismy a důsledky inzulínové rezistence u experimentálních a u člověka
2006-2009T. Pelikánová

Poruchy buněčné signalizace v ledvinách a vaskulárním systému při diabetu
2005-2009R. Komers

Aktuální patofyziologické, diagnostické a terapeutické aspekty syndromu diabetické nohy
2006-2009A. Jirkovská
IGA: NR/9060- 4/2006
In vitro a in vivo diferenciace kmenových buněk pupečníkové krve v insulin produkující buňky
2006-2008F. Saudek
IGA: NR/7917-6/2004
Význam odpřažení mitochondrií beta buněk pankreatu pro vývoj diabetes mellitus 2. typu
2004-2009F. Saudek
MŠMT - 1M0021620803
Výzkumná centra PP2-DP01
Centrum buněčné terapie a transplantačních náhrad
2006-2010F. Saudek
J. Hájek
MŠMT- 2B06175
Kvantifikace inzulín produkující tkáně pomocí magnetické rezonance
2006-2011F. Saudek
NR/8821-3
Význam renin-angiotenzinového systému v patofyziologii inzulínové rezistence
2006-2008T. Pelikánová
NR/8991-3
Role CNS v patofyziologii inzulínové rezistence

T. Pelikánová
IGA: NR7929-4
Vliv kombinované transplantace pankreatu a ledviny s následnou dlouhodobou normoglykémií na diabetickou neuropatii tenkých vláken
2004-2007P. Bouček
IGA: NR8894-3
BK polyomavirová infekce a BK neuropatie u nemocných po kombinované transplantaci pankreatu a ledviny
2006-2008
P. Bouček
5. rámcový program 
Evropské unie
Optimální organizace zdravotní péče při syndromu diabetické nohy (EURODIALE)
2002-2006A. Jirkovská
NR/9383-3/2007
Ovlivnění funkce ischemicky poškozených orgánů použitím perfluorocarbonu (PFC) jako konzervačního roztoku při experimentální transplantaci pankreatu, ledviny a Langer-hansových ostrůvků
2007-2009F. Saudek
NR/9359-3/2007
Patofyziologie  a genetika a metabolického syndromu v experimentálních modelech a u člověka
2007-2009T. Pelikánová
NR/9368-3/2007
Polymorfismy genu pro cyklooxygenasu-2 a rozvoj nefropatie při diabetes mellitus
2007-2009R. Komers
NR/9183-3/2007
Dynamika mitochondriální morfologie a její změny v průběhu diabetu (řešitelské pracoviště FgÚ AV ČR, RNDr. Petr Ježek, CSc.)
2007-2009F. Saudek
KLRI Arizona
b-Cell Differentiation of Human Cord Blood Cells in Athymic Mouse
2005-2007F. Saudek

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít