CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Endokrinologická diagnostika

Endokrinologická diagnostika

Scintigrafie štítné žlázy 99mTcO4, (Na123I)

Indikace:
Struma, (posouzení velikosti, tvaru, lokalizace, ložiskových změn, úroveň akumulace) před a po operaci štítnice, podezření na autonomní adenom, podezření na ektopii štítné žlázy, fakultativně po scintigrafii při hyperparathyreóze.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Bez přípravy, nevhodné při léčbě thyreoidálními hormony a při podávání léků obsahujících jod (expektorancia, broncholytika, jodované rtg. kontrastní látky, amiodaron, apod., vysazení dle domluvy).

Doba trvání vyšetření:
Při použití 99mTcO4 trvá cca 30 min, při použití Na 123I cca 3 hodiny.

Způsob objednávání: 
Telefonická objednávka, termín dle domluvy, Na123I – objednáváme pro indikované pacienty individuálně po domluvě s indikujícím lékařem, vlastní vyšetření s jódem se provádí v úterý – po injekci, akvizice v odstupu cca 3 hodin – trvá 20 min.


Scintigrafie příštítných tělísek 99mTcMIBI a 99mTcO4

Indikace:
Podezření na hyperplasii příštítných tělísek - primární, sekundární, terciární hyperparathyreóza.

Příprava nemocného, informace o vyšetření: Bez přípravy.

Doba trvání vyšetření:
Po aplikaci radiofarmaka akvizice za 10 min a více než 2 hodiny – akvizice trvá cca 15 a 60 minut.

Způsob objednávání: 
Individuálně dle telefonické domluvy, obvykle ve středu nebo ve čtvrtek.


Akumulační test – před zamýšlenou thyreostatickou terapii 131I při hyperthyreóze

Indikace:
Hyperthyreóza GB typu, adenomy štítné žlázy, zmenšující ozáření štítné žlázy – např. kardiaci neschopní operace.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Vysazení preparátů a sloučenin ovlivňujících akumulaci jodu štítnou žlázou, při manaifestní hyperthyreóze zklidněné terapií thyreostatiky (carbimazol, propylthiouracil) – cca týden před zahájením testu, vysazení L-thyroxinu 4 týdny a trijodtyroninu 10 dní před vyšetřením, rtg. kontrastní vyšetření by nemělo předcházet cca 3 měsíce před akumulačním testem.

Doba trvání vyšetření:
Per os podání 131I v kapsli, statické snímky za 6, 24 event. 48 hodin a 7. den – cca 20 min.

Způsob objednávání: 
Individuálně dle telefonické domluvy, zahájení obvykle v pondělí.

   

Scintigrafie nadledvinek 123IMIBG

Indikace:
Podezření na hyperplasii dřeně nadledvinek – adenom, extraardenální feochromocytom, metastázy, podezření na sekundární hypertensi.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Blokáda štítné žlázy Chlorigenem na pracovišti RIP po dobu akvizice, vysazení léků, které alterují akumulaci 123I-MIBG na dobu cca 4 biologických poločasů tj.1-3 týdny nifedipin, diltiazem, verapamil, blokátory kalciového kanálu, labetalol, tricyklická antidepresiva, sympoatomimetika, po první scintigrafii podáváme projímadlo vzhledem k exkreci 123I MIBG do GIT.

Doba trvání vyšetření:
Po aplikaci radiofarmaka akvizice za 4, 24 event. 48 hodin - trvá vždy cca 30 – 60 min.

Způsob objednávání: 
Individuálně po telefonické objednávce, vyšetření zahajujeme v úterý.


Scintigrafie  - somatostatinové receptory - při podezření na karcinoid –NET nebo GEP - 111In-Octreoscan – eventuálně 99mTc Tektrotyd 

Indikace:
Karcinoidový syndrom, karcinoidové tumory v GIT i mimo GIT a jejich metastázy.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Vhodné, pokud pacient snese vysadit blokátory receptorů somatostatinu, dva dny před vyšetřením tekutá - bezezbytková strava, po první scintigrafii fakultativně podáváme projímadlo.

Doba trvání vyšetření:
Vyšetření trvá při užití OctreoScanu - cca 3 dny – pondělí – středa – zobrazení vždy po domluvě s pacientem cca 1 hodina při užití Tektrotydu 1 ev. 2 dny.

Způsob objednávání: 
Nutná telefonická domluva, po které objednáme potřebné radiofarmakon a zahájení vyšetření.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít