CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • ČTK/ Náhlá smrt ze srdečního selhání ohrožuje seniory i mladé lidi

ČTK/ Náhlá smrt ze srdečního selhání ohrožuje seniory i mladé lidi

Praha - Náhlá smrt ze srdečního selhání neohrožuje jen seniory, každý desátý pacient je mladý, řekl při dnešním představení nové ambulance pro pacienty se srdečním selháním v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) vedoucí Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie docent Ivan Málek. Srdeční selhání charakterizoval jako epidemii moderní kardiologie. Počty Čechů se zvýšeným rizikem se podle něj pohybují v řádech milionů a stále jich přibývá. 
"V Česku evidujeme 150.000 lidí ohrožených srdečním selháním a nejméně stejný počet vykazuje již příznaky postižení srdce, i když zatím bez projevů selhání. Přes všechny pokroky léčby končí chronické srdeční selhání až ve 40 procentech smrtí pacienta," varoval lékař.
Přístroj na srovnání srdečního rytmu pomáhá už jedenáct let novopečené mamince osmiměsíčního Maxmiliána. Paní Martina dostala přístroj v 19 letech, když kvůli poruchám srdečního rytmu omdlévala. Zpočátku ji trápilo, že má na prsou jizvu. Brzy se pro ni ale stalo nejdůležitější, že už jí nehrozí náhlá smrt. "Po operaci si myslím, že na rozdíl od většiny populace já infarkt nedostanu, protože mám stroječek, který mě vždy zachrání, a oni nemusejí mít tolik štěstí," řekla ČTK.

Nejčastější příčinou srdečního selhání je podle Málka ischemická choroba srdeční jako projev aterosklerózy věnčitých tepen a následného infarktu. Druhou nejčastější příčinou jsou nemoci srdečního svalu, ty vznikají dědičně, nebo po virové infekci postihující srdeční sval. Málek zdůraznil, že moderní metody umožní prodloužit pacientům život a zlepšit i jeho kvalitu: voperovaný kardioverter-defibrilátor srovná nepravidelný rytmus elektrickým výbojem a srdeční resynchronizační léčba zlepší funkci srdce elektrickou podporou obou komor.
Nejnovější přístroje nejenže vyhodnotí poruchu rytmu a včas ji výbojem srovnají, ale také uloží data o stavu pacienta. Vysílají je ošetřujícímu lékaři, ten data vyhodnotí, a pokud je pacient v pořádku, může mu lékař prodloužit interval kontrol. Pokud má problémy, pozve si ho lékař dřív.

První kardioverter-defibrilátor v Česku i ve střední Evropě voperoval IKEM pacientovi s poruchou srdečního rytmu před pětadvaceti lety. Nyní poskytuje léčbu už 15 center, přístroj má přes 6000 lidí. Prvenství drží IKEM také v zavádění kardiostimulátorů, v roce 1962 ho voperoval jako první ve střední Evropě …

Plné znění článku: ČTK 13. 10. 2009, rubrika Zdravotnictví, autor ČTK

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít