CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Clostridium difficile - bakteriální infekce střeva - pacienti, rodiny, ošetřovatelé

Clostridium difficile - bakteriální infekce střeva - pacienti, rodiny, ošetřovatelé

CLOSTRIDIUM DIFFICILE - bakteriální infekce střeva - pacienti, rodiny, ošetřovatelé.pdf

Bakteriální infekce střeva způsobena Clostridium difficile.

Informace pro pacienty, jejich rodiny a ošetřovatele

1. Co je to klostridiová střevní infekce?

Hlavní příčinou klostridiové střevní infekce je nákaza bakterií zvanou Clostridium difficile (dále C. diff). Tato bakterie bývá přítomna ve střevech, aniž by zdravé jedince jakkoliv ohrožovala. Potíže však nastanou, pokud se C. diff přemnoží (například následkem oslabení přirozené střevní mikroflóry po podání antibiotik) a produkuje toxiny (jedovaté látky), které mohou způsobit průjmy. Navíc je schopná vytvářet velmi odolné spory, přetrvávající v okolí nemocného ještě dlouhou dobu po vyléčení infekce.

2. Jak se onemocnění projevuje?

 • Hlavním příznakem klostridiové infekce je prudký, akutní průjem, často také nepříjemně zapáchající.

 • Dále se mohou objevovat křečové bolesti břicha, horečka, nevolnost a nechutenství.

 • Symptomy obvykle přetrvávají několik dnů až týdnů.

Většina pacientů má pouze mírné příznaky a brzy se plně zotaví. Někdy však může mít klostridiová infekce závažnější průběh a způsobit zánět střev (kolitidu), který je v krajním případě život ohrožující komplikací.

3. Kdo je nejvíce ohrožený nákazou C. diff?

Clostridie se vyskytují i v trávicím traktu u zdravých jedinců, kteří mohou být jejich přenašeči. Také zevní prostředí může obsahovat spory a být tedy zdrojem nákazy. Onemocnění se však projeví pouze u ohrožených jedinců. Kdo je tedy v největším riziku?

 • na prvním místě pacienti, kteří užívají nebo v nedávné době doužívali antibiotika,

 • starší osoby,

 • pacienti dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnici nebo v domě s pečovatelskou službou,

 • lidé s oslabenou imunitou, např. po chemoterapii, pacienti užívající imunosupresiva aj.,

 • pacienti léčeni několikanásobnými kůrami antibiotik,

 • lidé se závažným onemocněním,

 • pacienti po operaci střev.

 

 Pro pacienty

1. Jak mám postupovat v případě průjmu?

Pokud se u vás projeví průjem nebo úniky řídké stolice, je velmi důležité upozornit svého ošetřovatele, sestřičku. Ne všechny průjmy znamenají nákazu C. diff, ale mnohdy je nutné zaslat pro jistotu vzorek stolice do laboratoře.

Po celou dobu pobytu a zvláště v případě průjmu je nezbytné dodržovat zvýšenou hygienu, umývat si ruce teplou vodou a mýdlem, pečlivě a dostatečně dlouho po návštěvě toalety a před každým jídlem. Alkoholová dezinfekce není dostatečně účinná. 

Po použití toalety splachujte WC zásadně zakryté víkem. Tím se významně sníží šíření spor v oblasti WC.

2. Jak se šíří Clostridiové infekce?

Pacienti, kteří mají průjem spojený s nákazou C. diff, vylučují velké množství spor této bakterie. Ty potom mohou kontaminovat okolí pacienta, postel, toaletu, ulpívají také na vybavení pokoje. Spory takto vydrží velmi dlouhou dobu a mohou nakazit i ostatní osoby.

Jedinci, kteří se dostanou do kontaminovaného prostředí, fungují jako přenašeči spor. Spory mohou nakazit další osoby, dostávají se do těla skrz ústa. Nemoc se nejčastěji šíří přímou nákazou mezi pacienty nebo prostřednictvím kontaminovaných rukou, vybavení a zařízení pokoje.

4. Mohu přijímat návštěvy?

Přijímat návštěvy je možné. Návštěvníci však budou požádáni, aby si před a po návštěvě vašeho pokoje důkladně umyli ruce vodou a mýdlem. Přestože zdraví jedinci jsou pouze v minimálním riziku nákazy C. diff, mohli by nedodržením hygienických opatření přispět k rozšíření onemocnění na jiné pacienty.

5. Může se infekce objevit znovu?

Clostridiová infekce většinou ustoupí během několika dní. Pacient přestává být infekční, pokud průjem ustane na více než 48hodin a obnoví se normální činnost střev. C. diff však někdy mohou i po vyléčení akutních potíží zůstávat ve střevech a způsobit další epizodu průjmu.

Objeví-li se u vás po propuštění z nemocnice opět průjem, kontaktujte prosím vašeho ošetřujícího lékaře a oznamte mu, že v nedávné době prodělali infekci C. diff. Také pokud vám bude lékař předepisovat antibiotika na jiná onemocnění nebo budete-li hospitalizovaní v nemocnici, je vhodné lékaře upozornit na prodělanou infekci ještě dříve, než vám bude přiděleno lůžko.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít