CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Certifikovaný kurz Ošetřovatelská péče o pacienta se srdečním selháním

Certifikovaný kurz Ošetřovatelská péče o pacienta se srdečním selháním

Vážené kolegyně a kolegové,

 ve spolupráci IKEM a NCO NZO otvíráme v termínu 15.-19.4.2024 "Certifikovaný kurz Ošetřovatelská péče o pacienta se srdečním selháním".

Certifikovaný kurz je zveřejněn na webových stránkách NCO NZO a je možno se přihlásit.

Koordinátorka za IKEM je PhDr. Lenka Sentivanová.
Koordinátorka za NCO NZO je Tereza Šoupalová soupalova@nconzo.cz, tel: 543 559 531

Níže předávám odkaz na Certifikovaný kurz:

https://www.nconzo.cz/cs/osetrovatelska-pece-o-pacienta-se-srdecnim-selhanim-830-2352024

Účastník, pokud nemá vytvořen účet v systému NCO NZO:
Nutná registrace a následné přihlášení do kurzu -  po úspěšném přihlášení obdrží email s informaci o evidenci přihlášky.
Má registraci – stačí přihlášení do kurzu a po-té obdrží informaci o evidenci přihlášky.

Doporučený  počet účastníků je 25.
Teoretická výuka bude probíhat v IKEMu, učebna č. 2., 3. patro.
Účastníci nehradí registrační poplatek (Certifikovaný kurz je zařazen v projektu EU).

Kurz je určen pro všeobecné sestry a nutno doložit:
Odbornou způsobilost všeobecné sestry – vygeneruje NCO NZO z UZIS. Pokud nebude v UZIS uvedeno, bude účastník kontaktován individuálně a vyzván  k doložení elektronicky úředně ověřené kopie o získání odborné způsobilosti.

Dále:
Prokázání výkonu povolání v intenzivní (akutní) lůžkové péči nebo standardní lůžkové péči v interních oborech na kardiologicky zaměřeném pracovišti včetně kardiologické ambulance, minimálně 1,5 roku v úvazku 1,0 nebo 3 let v úvazku 0,5.
Přihlášení účastníci obdrží emailem monitorovací list a souhlas se vstupem do projektu k vyplnění, který vyplněný předají na začátku teoretické výuky PhDr. Lence Sentivanové.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít