CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Laboratoř Langerhansových ostrůvků (LLOE)

Je součástí Centra experimentální medicíny a úzce spolupracuje s Centrem diabetologie IKEM.

Výzkumná činnost

Jejím hlavním cílem je vyvíjet metody izolace a transplantace Langerhansových ostrůvků jakožto metody léčby diabetu. V experimentální laboratoři jsou vyvíjeny nové postupy, které jsou potom testovány v laboratoři klinické. Ta je součástí operačního traktu a splňuje podmínky pro léčebné použití lidské tkáně. V laboratoři nyní pracují 3 biologové, 4 lékaři (většinou postgraduální studenti), 2 technické asistentky a mechanik. Laboratoř Langerhansových ostrůvků je připravena zpracovat každou vhodnou slinivku břišní od zemřelých dárců orgánů, která splňuje odběrová kritéria. Pokud je izolace úspěšná, mohou být Langerhansovy ostrůvky použity k transplantaci. 

Tento program byl zahájen v roce 2005. Činnost laboratoře je podporována zejména Výzkumným záměrem IKEM a dále granty Interní grantové agentury MZ a MŠMT. Kromě vývoje izolačních technik patří mezi hlavní výzkumné projekty studium metod neinvazivního zobrazování ostrůvků po transplantaci, studium možností propagace inzulín produkující tkáně z dospělých kmenových buněk pankreatu a buněk pupečníkové krve a dále vývoj buněčných ukazatelů autoimunitní a alloimunitní destrukce ostrůvků. 

Laboratoř je začleněna do výzkumného Centra buněčné terapie a transplantačních náhrad a spolupracuje s obdobnými laboratořemi v Evropě a v USA.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít