CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Co u nás léčíme

Laboratoř tvoří zázemí pro realizaci metabolických studií in vivo u člověka. Využívají se zde časově náročné clampové techniky (hyperglykemický, euglykemický a hypoglykemický), clearancové metody, metoda nepřímé kalorimetrie, biopsie podkožní tukové tkáně, svalové tkáně a kůže, provádí se zde testy periferní a vegetativní neuropatie, nepřímá kalorimetrie. Endoteliální funkce se sleduje pomocí neinvazivního vyšetření přístrojem Endopat. Od roku 2015 se vyšetřovací spektrum rozšířilo o monitoraci spánkové apnoe přístrojem Apnea Link.

Laboratoř zajišťuje sběr dat do registru nemocných léčených inzulinovou pumpou, je zapojena do klinických hodnocení léků a mimo jiné zajišťuje některá rutinní laboratorní vyšetření sloužící klinickým účelům. Provádí se zde řada dalších funkčních testů užívaných v endokrinologii a diabetologii včetně orálního glukózového testu nejen pro pacienty IKEM, ale také pro pacienty zasílané praktickými lékaři.

Činnost laboratoře je podporována z prostředků výzkumných grantů Grantové agentury ČR a Interní grantové agentury MZ ČR a z části je hrazena z prostředků klinických studií.

Ke stažení: Metodika lab. vyšetření IKEM - glykemie a glyk. křivka LKP

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít