CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Blahopřání k významnému počinu

Blahopřání k významnému počinu

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vám blahopřát k významnému počinu vašeho institutu, který společně s IPVZ již pojedenácté uspořádal významný kurz perkutánních transluminálních angioplastik a k tomu připojené sympozium o hemodialyzačních zkratech.

Jde o velmi významnou akci, prováděnou na pozoruhodně vysoké a doslova celým světem sledované úrovni. Velice si ceníme zvláště živých přenosů, při nichž se uplatňuje kvalitní přenosová technika IKEMu. Znalosti, praktickou zkušenost a v neposlední řadě osobní odvahu Vašich pracovníků ze subkatedry intervenční radiologie IPVZ nelze než obdivovat.

Prosím, vážený pane řediteli, abyste naše poděkování vyjádřil i hlavním organizátorům akce z Vašeho pracoviště, v prvé řadě doc. MUDr. J.H. Peregrinovi, CSc. a MUDR. M. Ročkovi, CSc. 

S pozdravem 

Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
ředitel odboru vzdělávání a vědy 


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít