CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • ARCHIV INFORMACÍ

ARCHIV INFORMACÍ

Aktuální informace o stavu řešení pozemků v Zeleném údolí

Fakta:

 • Právní nejistota trvá již 2 roky. Hlavním důvodem je, že většina obyvatel nemá žádný právní titul k užívání nemovitosti - nájemní smlouvu k užívání nebo vlastnictví k pozemkům (výzvu k uzavření nájemní smlouvy IKEM rozesílal již v květnu 2013).
 • IKEM nikdy netvrdil, že prodej pozemků bude trvat 8 let, pouze upozornil, že se jedná o administrativně náročný postup a dále upozornil na probíhající restituční spor, který může proces prodloužit.
 • Neexistuje žádné pravomocné soudní rozhodnutí ohledně pozemků.
 • IKEM od počátku upozorňoval, že řešení soudní cestou bude finančně zatěžovat zejména obyvatele Zeleného údolí (soudní náklady, náklady za právní zastoupení).

Aktuální stav:

 • Proběhlo několik jednání na Ministerstvu financí (červen - září 2014):
  • zde se jasně prokázalo, že IKEM od počátku navrhoval jediný správný postup - prodej dle Zákona o majetku České republiky.
  • se zástupci Iniciativy Zeleného údolí bylo domluveno, že se nechá - dle zákona o majetku České republiky - vypracovat posudek pro prodej.
  • Znalecký posudek byl na podzim 2014 vypracován a následně zpochybněn ze strany Iniciativy.
 • Vzhledem k tomu, že IKEM není odborně způsobilý k posouzení námitek vůči znaleckému posudku, požádal v zájmu maximální objektivity o odbornou pomoc Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Co navrhujeme?

 • Prodej všech užívaných pozemků, v případě bytových domů včetně vnitrobloků a souvisejících ploch.
 • Úhradu úplaty za užívání pozemků (nestanete se tak dlužníky vůči státní příspěvkové organizaci).

Co je výhodou navrhovaného řešení?

 • Právní jistota pro obyvatele.
 • Vlastnictví jako nejsilnější právní titul k užívání pozemků.
 • Vyřešení sporu (po 2 letech se celý proces vrátil zpět na samotný začátek).
 • Úspora nákladů na soudní řízení a právní zastoupení.

Závěrečná otázka:

Kdo profituje z celého procesu s pozemky Zeleného údolí?

IKEM? NE!

má jen zvýšené administrativní a právní náklady, kdy musí velmi pečlivě hlídat všechny finanční transakce v Zeleném údolí, musí neustále sledovat a reagovat na podané soudní žaloby, případně řešit náročnou komunikaci s více než devíti sty, právem rozhněvanými vlastníky.

Obyvatelé v Zeleném údolí? NE!

dosud nemají žádnou právní jistotu, jen tu, že jednou budou muset za užívání i prodej pozemků zaplatit

Kdo další Vás napadá?

V případě dotazů je možné kontaktovat:
Mgr. Jan Vála – e-mail: jan.vala@ikem.cz / tel: 23605 5096
Mgr. Alena Nováková Adamíková – e-mail: alena.adamikova@ikem.cz / tel: 23605 5098


Řešení Informace k pozemkům v areálu "Zeleného údolí"

Dne 19. 7. 2012 Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) obdržel výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 13. 1. 1997 mezi IKEM a společností IPB Real, a.s. Výpověď byla podána podle ustanovení § 680 odst. 3 občanského zákoníku, její lhůta činí tři měsíce. Nájemní smlouva tak skončí podle této výpovědi ke dni 20. 10. 2012.

Výpověď nájemní smlouvy ze strany IPB Real, a.s. byla realizována bez předchozího upozornění.

Na základě této skutečnosti je nutno s účinností od 21.10.2012 nově upravit právní vztahy k užívání pozemků v majetku ČR, k nimž má IKEM příslušnost hospodaření v areálu Zeleného údolí. Na těchto pozemcích byly v mezidobí od uzavření nájemní smlouvy v roce 1997 vystaveny bytové domy a další stavby. IKEM je povinen jako státní příspěvková organizace postupovat v tomto případě striktně v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jakož i v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy k tomu zákonu a to zejména vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

IKEM do dnešního dne obdržel řadu žádostí ohledně prodeje pozemků, na nichž stojí jednotlivé nemovitosti v areálu Zeleného údolí. V tomto směru bychom rádi pro právní jistotu všech majitelů domů a bytů zdůraznili, že IKEM v současné době nerealizuje žádný případný prodej pozemků cizím subjektům. Zároveň potvrzujeme informaci, že část dotčených pozemků je zatížena restitučním sporem, který je v současné době ve stádiu soudního projednávání. Bez jeho vyřešení není možno v souladu s právními předpisy a po vyjádření příslušných úřadů trvale vyřešit případnou změnu vlastnictví formou prodeje.

V průběhu měsíce září a začátku října budou ze strany IKEM osloveni majitelé domů a představitelé SVJ s konkrétními návrhy na řešení této i pro nás nemilé situace.

IKEM jako poskytovatel zdravotních služeb, nemá zájem být "realitní kanceláří" a v tomto směru bychom chtěli zdůraznit, že naše veškeré úsilí bude směřováno k budoucímu trvalému řešení právních vztahů v rámci platných právních předpisů pro nakládání s majetkem státu.

Informace k pozemkům v areálu Zeleného údolí jsou zároveň poskytovány na vědomí zřizovateli IKEM – Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Praha, 6. 9. 2012

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. 
ředitel IKEM

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít