CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Aktuální informace o stavu řešení pozemků v Zeleném údolí

Aktuální informace o stavu řešení pozemků v Zeleném údolí

Vážení uživatelé,
IKEM si nechal zpracovat nový znalecký posudek, který níže zveřejňujeme.
V souvislosti s ním byla provedena inventura všech plateb za užívání pozemků. Všichni dlužníci budou v nejbližších dnech obesláni dopisem s žádostí o úhradu (předžalobní výzva). Takto je IKEM povinen postupovat v souladu s právními předpisy a péčí řádného hospodáře.
Na základě nového znaleckého posudku bude vypočtena nová úhrada za užívání pozemků od 1.4.2016 dále. Dopisem budete informováni o výši úplaty.
O dalších krocích budeme informovat.

Znalecký posudek vypracovaný Ing. Ladislavem Kubíkem

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít