CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Akreditace přidělené IKEM MZ

Akreditace přidělené IKEM MZ

Akreditace přiznané Institutu klinické a experimentální medicíny Ministerstvem zdravotnictví dle § 17 odst. 4 zákona 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a podle § 67 zákona 500/2004 Sb., správní řád

Seznam akreditací IKEM.

Akreditace přiznané Institutu klinické a experimentální medicíny Ministerstvem zdravotnictví dle zákona 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a podle § 67 zákona 500/2004 Sb., správní řád


Obor
Platnost akreditace
Garant
Klinické inženýrství 
31.1.2020
Ing. Jan Náhlík
 
 
Ing. Ondřej Švagr
Příprava radiofarmak
15.6.2026
MUDr. Marie Buncová, CSc.

Požádáno: Lékařská imunologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách Histologie
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít