CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Akreditace přidělené IKEM MZ

Akreditace přidělené IKEM MZ

Akreditace přiznané Institutu klinické a experimentální medicíny Ministerstvem zdravotnictví dle § 17 odst. 4 zákona 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a podle § 67 zákona 500/2004 Sb., správní řád

Seznam akreditací IKEM.

Akreditace přiznané Institutu klinické a experimentální medicíny Ministerstvem zdravotnictví dle zákona 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a podle § 67 zákona 500/2004 Sb., správní řád

  • praktická část specializačního vzdělávání „Zdravotní laborant – Histologie“, platnost do 29. 2. 2024, garant RNDr. Martin Květoň
  • praktická část OM 3c, OM 3d specializačního vzdělávání „Radiologický asistent – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice“, platnost do 30. 6. 2024, garant doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
  • praktická část specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická biochemie“, platnost do 31. 5. 2027, garant RNDr. Zdeněk Kubíček
  • praktická část specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická hematologie a transfuzní služba“, platnost do 31. 5. 2027, garant Mgr. Michaela Jančová
  • praktická část specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Alergologie a klinická imunologie“, platnost do 31. 5. 2027, garant prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít