CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Centrum experimentální medicíny
Autoři Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Medicína a umění ročník: 2019, číslo: 1, strany: 22-23
Titul Different acute effects of fructose and glucose administration on hepatic fat content
Autoři Dusilová Tereza, Kovář Jan, Drobný Miloslav, Šedivý Petr, Dezortová Monika, Poledne Rudolf, Zemánková Kateřina, Hájek Milan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj American journal of clinical nutrition ročník: 109, číslo: 6, strany: 1519-1526
IF 6.568
Titul Does inflammation in perivascular adipose tissue affect the adjacent arterial wall?
Autoři Čejková Soňa, Kubátová Hana, Thieme Filip, Janoušek Libor, Froněk Jiří, Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis ročník: 287, číslo: August, strany: E244-E245
IF 4.255
Titul HDL-C a stratifikace individuálního rizika : Komentář ke článku Barter P, Genest J. HDL cholesterol and ASCVD risk stratification: A debate. Atherosclerosis 2019; 283: 7-12. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.01.001>
Autoři Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Atheroreview ročník: 4, číslo: 2, strany: 105-107
Titul Hypertriglyceridemie a riziko aterosklerózy
Autoři Poledne Rudolf, Kovář Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 65, číslo: 12, strany: 783-787
Titul Mechanizmus dramatické změny mortality na infarkt myokardu v Čechách na začátku 90. let
Autoři Poledne Rudolf, Škodová Z, Malínská Hana, Stávek Petr, Kauerová Soňa, Králová Lesná Ivana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství [online] ročník: 65, číslo: Suppl. 2, strany: 2S17, abstr. č. 29US
Titul Odběr tukové tkáně při dárcovské nefrektomii; chirurgický model pro výzkum aterosklerózy
Autoři Thieme Filip, Janoušek Libor, Králová Anna, Čejková Soňa, Králová Lesná Ivana, Poledne Rudolf, Froněk Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 98, číslo: 12, strany: 476-480
Titul Polygenní a monogenní hypercholesterolemie a čas
Autoři Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul The effect of cytokines produced by human adipose tissue on monocyte adhesion to the endothelium
Autoři Čejková Soňa, Kubátová Hana, Thieme Filip, Janoušek Libor, Froněk Jiří, Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cell Adhesion and Migration ročník: 13, číslo: 1, strany: 293-302
IF 3.296
Titul Ultrasound and immunological properties of carotid artery plaques: a combined approach
Autoři Kubátová Hana, Čermáková Helena, Králová Lesná Ivana, Čejková Soňa, Froněk Jiří, Janoušek Libor, Poledne Rudolf, Piťha Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis ročník: 287, číslo: August, strany: E238-E239
IF 4.255
Titul Vztah subpopulací makrofágů k sonografickým ukazatelům (ne)stability karotického plátu. Poster
Autoři Kubátová Hana, Čermáková Helena, Kauerová Soňa, Králová Lesná Ivana, Froněk Jiří, Janoušek Libor, Poledne Rudolf, Piťha Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 65, číslo: Supplement 2, strany: 2S11, č. abstr. 18PS
Titul Vztah zámětlivých makrofágů k profilu mastných kyselin ve fosfolipidech tukové tkáně. Poster
Autoři Malínská Hana, Miklánková Denisa, Čejková Soňa, Kubátová Hana, Králová Lesná Ivana, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Klinická biochemie a metabolismus ročník: 27, číslo: 3, strany: 153, abstr. č. P-11

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít