CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Výzkum v oblasti transplantace inzulín produkující tkáně

Výzkum v oblasti transplantace inzulín produkující tkáně

Vedoucí výzkumného programu: Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Výzkum v oblasti transplantace inzulín produkující tkáně provádějí lékaři Kliniky diabetogie ve spolupráci s pracovníky Laboratoře Langerhansových ostrůvků. Práce celého výzkumného týmu je zaměřena na hledání alternativního místa pro transplantaci ostrůvků a na hledání vhodné buněčné linie jako zdroje inzulín produkující tkáně. Největším celosvětovým úspěchem dosaženým v této oblasti je navržení jedinečného způsobu zobrazování ostrůvků po transplantaci do jater pomocí magnetické resonance. Ve spolupráci s pracovištěm Magnetické resonance IKEM byl tento postup otestován experimentálním způsobem a pro jeho jednoduchost s úspěchem prakticky ihned převeden do klinické praxe. (obr. 1)

Obrázek č.1. Vyšetření magnetickou rezonanci, řez játry experimentální potkana, na kterém se transplantované ostrůvky zobrazují jako černé tečky (červená šipka)


Rutinně používané techniky zahrnují:

 • izolace Langerhansových ostrůvků z pankreatu potkanů, myší a člověka (obr. 2)
 • uložení ostrůvků v tkáňové kultuře
 • kontrola kvality ostrůvků – viabilita, spotřeba kyslíku, integrita membrány (obr. 3)
 • transplantace ostrůvků do portální žíly jater, podpouzdro ledviny, do umělé dutiny (obr. 4)
 • zobrazení transplantovaných buněk pomocí magnetické rezonance a bioluminescence

Aktuálně se řeší tyto projekty:

 • optimalizace technik transdiferenciace buněk pomocí transkripčních faktorů
 • vývoj automatického systému pro kvantifikaci ostrůvků
 • optimalizace kultivačního média pro zlepšení kvality ostrůvků pro transplantaci
 • studium reakce jaterní tkáně na transplantované ostrůvky
 • ovlivnění vlastností ostrůvků pro transplantaci pomocí siRNA
 • vývoj alternativní podkožní dutiny pro transplantaci buněk

Obrázek2. Vyizolované Langerhansové ostrůvky barvené dithizonem na červeno. Barvení potvrzuje přítomnost inzulínu.