CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Výzkum v oblasti syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy 

Experimentální výzkum je zaměřen zejména na lokální buněčnou terapii diabetických ulcerací na zvířecích modelech potkanů a prasat.

V rámci klinického výzkumu se zabýváme studiem nových diagnostických a léčebných metod. Mezi oblasti zájmu patří zejména ischemická choroba dolních končetin a možnosti jejího ovlivnění pomocí buněčné terapie, diagnostika a léčba Charcotovy neuropatické osteoarthropatie, infekce u syndromu diabetické nohy a metody odlehčení.

Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními pracovišti v rámci Evropy i USA.


V Centru diabetologie IKEM probíhá od roku 2008 léčba pacientů s nejtěžším postižením prokrvení, tzv. kritickou končetinovou ischemií pomocí vlastních kmenových buněk z kostní dřeně. U těchto pacientů již není možné provést angioplastiku nebo našít periferní by-pass a jsou ohroženi amputací končetiny v bérci nebo ve stehně.

Od roku 2008 do roku 2016 bylo v IKEM léčeno 79 pacientů, u více než 2/3 z nich došlo k významnému zlepšení transkutánní tenze kyslíku a zachování funkční končetiny.

V současné době je léčba buněčnou terapií v IKEM možná pouze v rámci klinického hodnocení. Po splnění všech indikačních kritérií je pacient podle počítačem vygenerovaného čísla náhodně zařazen do skupiny léčené buněčnou terapií ihned nebo odloženě, tedy po 3 měsících standardní léčby. Pacienti, kteří jsou indikováni k opakované angioplastice bércových tepen, mohou být zařazeni do jiného klinického hodnocení, kde jsou podobným způsobem náhodně zařazeni buď do skupiny léčené buněčnou terapií i angioplastikou nebo pouze samotnou angioplastikou.

Pokud víte o pacientovi s těžkou ischemií dolních končetin, která je buď neřešitelná, nebo indikována k opakované angioplastice, kontaktujte prosím příslušné lékaře Kliniky diabetologie IKEM, nejlépe na e-mail: mids@ikem.cz nebo pysa@ikem.cz, případně na telefon 261 36 2210 / 2150.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít