CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Aktuálně řešené výzkumné projekty

NV15-26746A - Vliv normalizace glykémií po transplantaci pankreatu na pokročilou formu diabetické retinopatie

Diabetická retinopatie (DR) je obávanou a častou komplikací, jež závisí na tíži a délce trvání hyperglykémie. Obnovení glukózové tolerance pomocí transplantace pankreatu může zpomalit její progresi. Experimentální data ukazují, že inhibice mammalian target of rapamycin (mTOR) tlumí proliferaci retinálních cév a rozvoj makulárního edému. Cílem projektu je testovat hypotézu, že systémová léčba mTOR inhibitorem everolimem, jenž je registrován jako imunosupresivní lék, zlepší průběh pokročilé DR po transplantaci. V prospektivní kontrolované nekomerční klinické studii bude 60 pacientů v konečném stádiu diabetické nefropatie na podkladě diabetu 1. typu, kteří podstupují kombinovanou transplantaci pankreatu a ledviny, randomizováno pro léčbu everolimem nebo mykofenolovou kyselinou jako doplňkem k léčbě tacrolimem. Po dobu 2 let budeme sledovat kompozitní oční ukazatel a řadu dílčích očních a metabolických parametrů. Výsledky publikované v impaktovaných transplantačních a diabetologických časopisech budou významné nejen pro transplantační medicínu ale také pro léčbu diabetu obecně.


TA04010038 - Kolagenáza pro izolaci  Langerhansových ostrůvků

Cílem projektu je vyvinout přípravek na bázi enzymu kolagenázy s vysokou tryptickou aktivitou a standardními vlastnostmi, který bude primárně určen pro štěpení kolagenu slinivky břišní při izolaci Langerhansových ostrůvků. Absence přípravku se standardní aktivitou je jedním z hlavních faktorů, které v současné době brání lepšímu využití dostupných pankreatů od dárců orgánů s mozkovou smrtí a širšímu rozšíření transplantace Langerhansových ostrůvků při léčbě diabetu 1. typu. Dílčím cílem je na základě experimentů stanovit vhodné složení přípravku (zastoupení různých izoenzymů a přídavných proteáz), vyvinout postup pro jeho reproducibilní přípravu, vypracovat způsob jeho použití při izolaci Langerhansových ostrůvků u zvířat a konečně v preklinických studiích prokázat jeho bezpečnost z hlediska morfologie a funkce inzulín produkujících beta buněk. Účinnost a bezpečnost přípravku bude testována také v preklinickém modelu léčby experimentálního diabetu transplantací izolovaných ostrůvků pod renální kapsulu a cestou vena portae do jater. Ověřena bude také vhodnost použití přípravku při disociaci jiných typů tkáně, kde lze rovněž očekávat komerční uplatnění. Přípravek vyvinutý v konečné fázi projektu bude nabídnut k testování předním světovým laboratořím, které provádějí izolace Langerhansových ostrůvků a které o nový produkt projevily již dnes zájem.


GA13-06666S - Morfologie a funkce mitochondrií  ß-buněk pankreatu v patogenezi diabetu 2. Typu

Nedostatečná funkce mitochondrií v beta buňkách pankreatu zřejmě hraje úlohu v rozvoji jejich dysfunkce u diabetu 2. typu. Proto prozkoumáme změny mitochondrií beta buněk pankreatických ostrůvků od raných stadií až do fáze plného rozvoje T2DM u inzulín-deficientních Goto-Kakizaki, inzulín-rezistentních Zucker a hypertriglycemických HHTg potkanů vzhledem k příslušným kontrolním potkanům. In vivo a in vitro sekrece inzulínu, citlivost k inzulínu, a bioenergetika bude studována vzhledem k funkčním změnám mitochondrií, změnám jejich morfologie (pomocí 3D superrozlišující BiplaneFPALM mikroskopie), intenzitě mitofagie a míře oxidačního a nitrosativního stresu. Budeme se zabývat možností prevence/reverze patologických změn struktury a funkce mitochondrií β-buněk pomocí obnovy autokrinního vlivu inzulínu jeho přímým podáváním nebo transplantací pankreatu či samotných ostrůvků.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
PACS
Zlatokop
Personalistika
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím