CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Transplantační

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

vedoucí Klinického oddělení KD, zástupce přednosty KD, vedoucí transplantační ambulance KD

Tel.: 23 605 3186
E-mail: radomira.koznarova@ikem.cz

Jindřiška Volková

transplantační koordinátor na Klinice diabetologie

Tel.: 23 605 2239, 23 605 3185
E-mail: jindriska.volkova@ikem.cz

Mgr. Romana Králíková

transplantační koordinátor na Klinice diabetologie

Tel.: 23605 3185, 737 274 076
E-mail: romana.kralikova@ikem.cz

Pracovní doba:  po-pá, 7:00-15:00 hodin
Transplantační sestra, tel.: 23 605 2790

Práce transplantační ambulance je zaměřena na ambulantní sledování pacientů s diabetem po transplantacích ledviny, pankreatu, ostrůvků nebo kombinovaných transplantacích (nejčastěji kombinovaná transplantace ledviny a pankreatu). Ambulantní kontroly probíhají plánovaně, obvykle v ranních a dopoledních hodinách, a provádějí je lékaři se vzděláním a praxí v oblasti transplantační medicíny.  Ambulantní sledování obvykle zahrnuje vyšetření lékařem a krevní odběry. Vzhledem k tomu, že se dávkování některých léků určuje podle hladiny daného léku v krvi, je součástí ambulantní kontroly i následná telefonická konzultace výsledků laboratorních vyšetření a stanovení dalšího léčebného postupu. Frekvenci ambulantních kontrol určuje lékař podle výsledků vyšetření. Vzhledem k počtu pacientů ačasto velké vzdálenosti bydliště pacientů, spolupracujeme v akutních případech s obvodními lékaři, mateřskými dialyzačními středisky a spádovými zdravotnickými zařízeními našich pacientů.

Součástí transplantační péče je i předtransplantační ambulance, kterou navštěvují pacienti, kteří jsou zařazeni na čekací listinu k transplantaci pankreatu či ostrůvků.  Frekvence kontrol v předtransplantační ambulanci je obvykle 1x za 3-4 měsíce. Transplantační administrátoři zajišťují spolu s vedoucím lékařem vedení čekací listiny a zaznamenávají změny, které vyplývají z předtransplantačních kontrol, eventuálně z telefonických kontaktů s pacienty.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít