CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Endokrinologická

MUDr. Jana Brunová, CSc.

Vedoucí endokrinologické ambulance

Tel.: 23 605 2250
E-mail: jana.brunova@ikem.cz

MUDr. Simona Kratochvílová , Ph.D.

Lékař Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 3179
E-mail: simona.kratochvilova@ikem.cz

Kapacita naší ambulance je aktuálně zcela přeplněna, nové pacienty nejsme bohužel schopni přijímat.
Objednávky na vyšetření a konzultace - tel.: 261 362 212, 261 362 217

V provozu jsou 2 specializované ambulance - endokrinologická a osteologická, s příslušným přístrojovým vybavením (DEXA).

Pracoviště nadále zajišťuje pro potřeby celého IKEM popisy denzitometrických vyšetření s event. doporučením nutných biochemických vyšetření a osteologická konzilia. Dále provádíme biopsie štítné žlázy tenkou jehlou (FNA) pod sonografickou kontrolou. Kromě ambulantní složky endokrinologické oddělení poskytuje konziliární službu pro lůžková pracoviště IKEM. Provádíme funkční endokrinologické testy ve spolupráci s dalšími odděleními IKEM s možností laboratorní diagnostiky, MR, CT a radioizotopových vyšetření včetně léčebných protokolů s aplikací radiojódu u pacientů s hypertyreózou, či případného chirurgického řešení. V ambulantní péči léčíme celé spektrum endokrinních onemocnění. Počty endokrinologicky a osteologicky vyšetřených pacientů se každoročně zvyšují a požadavky překračují stávající kapacity. Přes neustálý zájem o příjem nových pacientů jsme od roku 2013 nuceni odmítat prakticky všechny pacienty referované mimo IKEM (výjimku tvoří akutní případy a těhotné ženy), přesto počet pacientů roste v souvislosti s rozvojem stávajících programů (kardiovaskulárního, transplantačního a diabetologického).
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít