CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Onemocnění aorty

Onemocnění aorty

Aorta(srdečnice) je tepna, do které je pumpována veškerá okysličená krev ze srdce. Ta je určená k prokrvení všech tkání a orgánů v těle, kromě plic. Aorta začíná od aortální chlopně, která jako ventil brání zpětnému toku krve vypuzené ze srdce.

První část aorty označujeme jako vzestupnou, ta přechází v aortální oblouk, který obrací směr tepny směrem dolů k zásobení břišních orgánů a dolních končetin. Z aortálního oblouku potom odstupují cévy pro zásobení hlavy, krku a horních končetin.

Aorta může být postižena některými vrozenými onemocněními, jiná se mohou postupně rozvíjet až za života. Mezi nejčastější onemocnění, které řešíme na našem pracovišti je aneurysma a direkce aorty.

Anatomie aorty

Aneurysma aorty

Aorta se může v některých ze svých částech rozšiřovat. Takovému rozšíření říkáme aneurysma a pokud přesáhne určitou míru, může dojít k ruptuře (prasknutí) aorty, což je život ohrožující stav. Na vzniku aneurysmatu se podílejí vysoký krevní tlak, ateroskleróza a další onemocnění. Onemocnění často nezpůsobuje žádné obtíže, někdy se může projevovat bolestí na hrudi. Odhalit jej může někdy obyčejný snímek srdce a plic, většinou je však třeba provést echokardiografické vyšetření nebo CT či magnetickou rezonanci (MR). Řešení je povětšinou chirurgická náhrada postiženého úseku cévní protézou, ale existují situace, kdy je lepší použít stentgraft. Jedná se o síťovanou trubičku, která se ve svinuté formě zasune vpichem v třísle do místa rozšířené aorty. Zde se nafouknutím balónku rozvine a tím vytvoří v daném místě jakousi „novou cévu uvnitř cévy“.

Disekce aorty

V aneurysmatu, méně často ve zcela zdravé aortě, může dojít někdy k porušení vnitřní výstelky cévy – disekci. Krev potom proniká do cévní stěny a většinou tak dochází k rozšiřování tohoto odchlípení. To může postihovat postupně celou aortu až do břišní části a přecházet na cévy, které z aorty odstupují. Jedná se o akutní, život ohrožující stav. Disekce se projevuje nejčastěji bolestí v zádech a v případě, že zasahuje i odstupující větve, může mít i příznaky související s orgánem, který tyto cévy zásobují. Dominujícím příznakem tak může být cévní mozková příhoda (mrtvice), silné bolesti břicha, ledvinné selhání, bolesti postižené dolní končetiny. Nejtěžší komplikací je prasknutí – ruptura aorty. Léčba disekce je chirurgická – nahrazuje se postižený úsek cévní protézou, v některých případech lze použít katetrizační řešení – zavedení stentgraftu.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít