CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Vyšetření CT

CT vyšetření se provádí na pracovišti ZRIR - Výpočetní tomografie.

CT je radiodiagnostický přístroj, který za pomoci rentgenového záření a výkonné výpočetní techniky zobrazuje přesně a věrně struktury ve vyšetřované oblasti pacienta, dle požadavků ošetřujícího lékaře. Na našem pracovišti provádíme konvenční CT vyšetření (CT hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha), a dále složitá vyšetření kardiovaskulárního systému včetně periferních cév, a v případě potřeby i intervenční výkony (punkce, biopsie, drenáže).

Pro většinu prováděných CT vyšetření je nutná nitrožilní aplikace kontrastní látky, která vyžaduje určitý režim a přípravu pacienta na vyšetření. Všechny kontrastní látky využívané pro nitrožilní aplikaci při CT vyšetření obsahují jodovou složku, která může vyvolat nežádoucí alergickou reakci, ta je v dnešní době vzhledem k používání nejmodernějších preparátů poměrně vzácná. Zjištění alergické anamnézy je nezbytnou a stěžejní informací pro provedení CT vyšetření.

Pro kvalitní vyšetření je potřeba dodržet tato pravidla: 

 • na vyšetření přichází pacient nalačno (alespoň 4 hodiny nejíst, nepít, nekouřit)
 • před každým vyšetřením, kde se očekává nitrožilní aplikace kontrastní látky,  je nutná protialergická příprava,
  u pacientů bez alergické anamnézy stačí užít tabletku Dithiadenu 1 hodinu před vyšetřením,
  u pacientů s pozitivní alergickou anamnézou je nutná tzv. protialergická příprava představující užívání kortikoidních preparátů (Prednison) v režimu 13 hodin, 7 hodin a 1 hodinu před vyšetřením.
  Tuto přípravu vždy provádí odesílající ošetřující lékař pacienta.

Prováděná vyšetření:

 • CT hlavy – se zaměřením na centrální nervový systém, vedlejší nosní dutiny, cévní zásobení mozku, možná jsou i další vyšetření
 • CT krku
 • CT hrudníku – klasické vyšetření nitrohrudních orgánů, vyšetření zaměřené na cévní zásobení
 • CT břicha, malé pánve – klasická vyšetření diagnostická, předoperační, i kontrolní pooperační, zobrazování cévních struktur v dutině břišní
 • CT angiografie – zobrazování cévního tepenného řečiště téměř kterékoli části lidského těla (krkavice, mozkové tepny, aorta hrudní i břišní, tepny zásobující dolní i horní končetiny, tepny renální, tepny zásobující nitrobřišní orgány, plicnice, kontrolní vyšetření po cévních chirurgických zákrocích)
 • CT flebografie – zobrazování cévního žilního řečiště (žíly dolních i horních končetin, centrální žíly)
 • CT vyšetření srdce bez aplikace kontrastní látky – CaScore – kvantifikace přítomnosti kalcia ve věnčitých tepnách
 • CT vyšetření srdce s nitrožilní aplikací kontrastní látky – CT koronarografie, funkční vyšetření srdečního svalu, zobrazování průchodnosti aortokoronárních bypassů, anatomická studie před elektrofyziologickými zákroky

Vyšetření může být obtížnější pro pacienty trpící klaustrofobií, ale vzhledem k rychlosti vyšetření a poměrně velkému vyšetřovacímu prostoru většina pacientů vyšetření zvládá bez potíží.
Vzhledem k novým technologiím v konstrukci CT přístrojů je radiační zátěž pacienta oproti starším generacím významně snížena, hlavně díky vysoké rychlosti skenování a využití nejmodernějších měřících a výpočetních systémů při vysoké kvalitě zobrazování.

CT Siemens Somatom Sensation64


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít