CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program endokrinologický

V provozu jsou 2 specializované ambulance - endokrinologická a osteologická, s příslušným přístrojovým vybavením (DEXA).

Pracoviště nadále zajišťuje pro potřeby celého IKEM popisy denzitometrických vyšetření s event. doporučením nutných biochemických vyšetření a osteologická konzilia.  

Provádíme biopsie štítné žlázy tenkou jehlou (FNA) pod sonografickou kontrolou. Kromě ambulantní složky endokrinologické oddělení poskytuje konziliární službu pro lůžková pracoviště IKEM. 

Provádíme funkční endokrinologické testy ve spolupráci s dalšími odděleními IKEM - s možností laboratorní diagnostiky, MR, CT a radioizotopových vyšetření včetně léčebných protokolů s aplikací radiojódu u pacientů s hypertyreózou, či případného chirurgického řešení. 

V ambulantní péči léčíme celé spektrum endokrinních onemocnění. 

Počty endokrinologicky a osteologicky vyšetřených pacientů se každoročně zvyšují a požadavky překračují stávající kapacity. Přes neustálý zájem o příjem nových pacientů jsme od roku 2013 nuceni odmítat prakticky všechny pacienty referované mimo IKEM (výjimku tvoří akutní případy a těhotné ženy), přesto počet pacientů roste v souvislosti s rozvojem stávajících programů (kardiovaskulárního, transplantačního a diabetologického).

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít