CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Aortální stenóza (zúžení aortální chlopně)

Aortální stenóza (zúžení aortální chlopně)

Definice

Aortální chlopeň uzavírá výtok z levé srdeční komory do aorty (tepna, která odvádí krev ze srdce). Působí zde jako ventil, který usměrňuje tok krve jedním směrem (ze srdce do těla, do velkého oběhu). Aortální stenóza znamená postižení chlopně vedoucí k jejímu zúžení, což vede k obstrukci toku krve z levé komory srdeční do aorty a vede tak k jejímu tlakovému přetížení. Aortální stenóza je ve vyspělých státech nejčastěji operovanou srdeční vadou.

Aortální stenóza

Příčiny

Aortální stenóza může být:

 • vrozená,
 • získaná.

Mezi nejčastější příčiny získané stenózy patří degenerativní (skleroticko-kalcifikační) změny postihující jak normální (trojcípou) chlopeň, tak vrozeně dvojcípou chlopeň, která je samozřejmě k uvedeným změnám mnohem náchylnější. Z další příčin může být jmenována revmatická horečka.

Pokud je aortální stenóza vrozená, může být spojena ještě s dalšími srdečními vadami a je ošetřena v dětském věku.

Příznaky

Příznaky aortální stenózy se objevují většinou postupně a pozvolna. Vznikají díky faktu, že srdeční sval musí vyvinout větší úsilí k „protlačení“ daného objemu krve přes zúženou ústí chlopně. První potíže se většinou objevují postupně a pozvolna. Toto onemocnění může probíhat řadu let zcela bez příznaků a nemusí být v této době rozpoznáno. Mezi první příznaky patří:

dušnost-zpočátku hlavně při námaze, v pozdějších stádiích i v klidu a v noci - nemožnost ležet a spát na rovině (nutnost podkládat si více polštářů),

 • synkopa (omdlení), presynkopy (pocity na omdlení),
 • bolesti na hrudi,
 • kašel – až vykašlávání narůžovělého sputa (hlenu),
 • palpitace (bušení srdce),
 • únavnost, nevýkonnost.

Vyšetření

 • Podezření na aortální stenózu může vzniknout při běžném poslechu srdce při preventivním vyšetřením, kdy je na srdci slyšitelný srdeční šelest. Lékař dále pátrá po příznacích onemocnění, zajímá se o další přidružená onemocnění, užívání léků a rodinnou anamnézu srdečních chorob. Běžná vyšetření jakoEKG a rentgen hrudníku mohou upozornit na některé abnormality spojené s aortální stenózou jako je zvětšení některých srdečních oddílů.
 • Zlatým standardem v diagnostice aortální stenózy je echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce). Toto vyšetření nám poskytne většinu informací, které potřebujeme o srdečních oddílech, chlopních a velkých cévách vědět. U části pacientů je nutné provést tzv. jícnové echokardiografické vyšetření, které je ještě přesnější než běžné transthorakální vyšetření (přes hrudní stěnu). Při jícnovém vyšetření je nutné zavést ultrazvukovou sondu do jícnu, protože při pohledu z jícnu, který naléhá těsně na srdce, jsou srdeční struktury zobrazeny přesněji a jasněji než přes hrudní stěnu.
 • U pokročilých a závažných chlopenních vad provádíme i srdeční katetrizaci, která nám umožňuje přímo zobrazit srdeční cévy a změřit významnost zúžení aortální chlopně.

Léčba

závisí na celkovém klinickém stavu pacienta a nálezu provedených vyšetření.

 • Nemocný s málo významnou stenózou a bez významnějších klinických obtíží nemusí potřebovat žádnou léčbu, je pravidelně sledován lékařem specialistou, tedy kardiologem. V případě mírných obtíží lze pomoci užíváním léků (diuretika, betablokátory, statiny), samozřejmostí je prevence infekční endokarditidy.
 • Perkutánní náhrada aortální chlopně – jedná se o novou léčebnou metodu, při kterém se chlopenní náhrada zavádí katetrizační cestou přes stehenní tepnu či hrot levé komory. Tento výkon je vhodný pro pacienty, kteří nejsou vhodné ke klasickému kardiochirurgickému výkonu pro vysoké operační riziko.
 • Chirurgická léčba - spočívá v náhradě aortální chlopně protézou (mechanickou či biologickou).


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít