EN

Profiles of senior consultants

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC

Director of the department

Phone: 23 605 5006
E-mail: josef.kautzner@ikem.cz

View profile
Prof. Kautzner je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1983). Po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 2,5 letech strávených v klinickém výzkumu v St. George´s Hospital v Londýně začal v roce 1996 pracovat jako specialista v oboru elektrofyziologie na Klinice kardiologie IKEM.

Prof. Kautzner je od roku 2001 přednostou Kliniky kardiologie IKEM. V roce 2005 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Dále je řádným členem americké Heart Rhythm Society a čestným členem několika evropských národních asociací srdečního rytmu. Byl prezidentem mezinárodního kongresu Europace 2005, který se konal v Praze, a od roku 1998 je hlavním organizátorem mezinárodních workshopů o katetrizačních ablacích s živými přenosy.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou katetrizační ablace srdečních arytmií, srdeční resynchronizační léčba a zobrazovací metody v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých a vzdělávacích publikací.
Hide profil

MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC

Deputy director of the department, senior consultant of the Acute Cardiology Division

Phone: 23 605 5007, 23 605 5008
E-mail: jiri.kettner@ikem.cz

View profile
V roce 1983 ukončil 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii v IKEM pracoval jako intervenční kardiolog na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1997 byl jmenován zástupcem přednosty této kliniky a tuto funkci vykonává dosud. Od roku 2001 je vedoucím lékařem Oddělení akutní kardiologie Kliniky kardiologie IKEM.

Doc. Kettner je držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“ a Evropské akreditace pro intenzivní a akutní kardiologickou péči a řádným členem několika pracovních skupin při Evropské kardiologické společnosti.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem je akutní srdeční selhání, mechanické srdeční podpory a biomarkery akutních stavů. Je autorem nebo spoluautorem celé řady výzkumných a vzdělávacích publikací a zástupcem šéfredaktora časopisu Intervenční a akutní kardiologie.
Hide profil

Doc.MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Deputy director of the Research Department, senior consultant of the Heart Failure Division

Phone: 23 605 5190, 23 605 5100
E-mail: vojtech.melenovsky@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

View profile
Received medical training and graduated with summa cum laude at 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague in 1994.
After graduation he worked as junior physician at 3rd Internal Department of General University Hospital of 1st Faculty of Medicine in Prague, initially in the field of metabolism, but later he converted to cardiology. In 2001 he received board certification in cardiology and PhD degree equivalent, with thesis about endothelial dysfunction and risk factors and atherosclerosis. Later became involved in clinical research (with Dr. D. Wichterle) in pathophysiology of cardiovascular regulations in hypertension and heart failure.

In 2002-2005 he spent 3 years as post-doc fellow in the labs of David Kass, Johns Hopkins Hospital and of Edward D. Lakatta, NIA-NIH in Baltimore, MD, USA.

Since 2005 he works in the Institute of Clinical end Experimental Medicine- IKEM as Research deputy director of Cardiology department.

In 2012-2013 he was Fulbright visiting professor at Mayo Clinic working with Dr. Barry A. Borlaug.

In 2013 he was appointed as Associated professor at 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague.In 2022 was appointed as full professor of internal medicine at 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague.

Since 2013 he is medical director of heart failure service at IKEM.

Besides his clinical duties, he leads interdisciplinary research program focused on hemodynamic and metabolic aspects of heart failure pathophysiology, collaborating with Czech Academy of Sciences, Charles University, BIOCEV, Harvard University and Mayo Clinic. This research is funded by Czech Science foundation (GACR) and Agency for Health research (AZV). He is active member of Heart Failure Association of ESC, Czech Cardiology society, American heart Association and ISHLT.

Dr. Melenovsky published 166 peer-reviewed research papers that were cited >20 000x, h-index: 48 (WOS).
Hide profil

MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC

Head of Acute cardiology department

Phone: 23 605 5100
E-mail: marek.sramko@ikem.cz

MUDr. Martin Kotrč

Chief of the Non-Invasive Cardiology Division

Phone: 23 605 5033
E-mail: martin.kotrc@ikem.cz

MUDr. Michael Želízko, CSc.

Senior consultant of the Interventional Cardiology Division

Phone: 236 055 128, 236 055 113
E-mail: michael.zelizko@ikem.cz

View profile
Dr. Želízko je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1985 promoval s Cenou rektora Univerzity Karlovy. Během studia a krátce poté pracoval v neurofyziologické laboratoři 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (farmakologické ovlivnění epilepsie).

V roce 1987 byl na základě konkurzu přijat na tehdejší II. interní výzkumnou základnu IKEM. V roce 1989 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1993 pak specializační atestaci z kardiologie. Od počátku se věnoval invazivní diagnostice, srdečním katetrizacím a intervenční kardiologii. Od roku 1992 je vedoucím lékařem oddělení Intervenční kardiologie na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1998 získal funkční licence a v roce 2001 licence školitele pro invazivní diagnostickou i intervenční kardiologii. V roce 2001 mu byl na základě úspěšné obhajoby kandidátské dizertační práce na téma “Primární PTCA v akutní fázi infarktu myokardu s elevací ST segmentu“ udělen vědecký titul Kandidát lékařských věd (CSc./PhD.). Odbornou praxi získal i v rámci krátkodobých stáží v USA (Mayo Clinic v Rochesteru, University of Alabama v Birminghamu, Cleveland Clinic a Boston University).

Dr. Želízko byl členem a posléze i předsedou a místopředsedou Pracovní skupiny Intervenční kardiologie a členem výboru České kardiologické společnosti. V letech 1995 – 2010 jsem byl hlavním organizátorem 12 Workshopů intervenční kardiologie s mezinárodní účastí a živými přenosy. Zároveň působí jako náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou nové metody intervenční kardiologie, o čemž svědčí řada prvenství v oboru v rámci České republiky (1992 program primární PCI u akutního infarktu myokardu, 1993 první implantace koronárního stentu, 2008 první perkutánní implantace aortální chlopně).
Hide profil

MUDr. Jana Vrbská

Senior consultant of Ward A

Phone: 23 605 5121, 23 605 5093, 23 605 5107
E-mail: jana.vrbska@ikem.cz

View profile
Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1985 (obor všeobecného lékařství). V témže roce nastoupila na II. interní výzkumnou základnu (později Klinika kardiologie) IKEM, kde pracuje dosud.

V roce 1989 složila atestaci z interního lékařství I. stupně a v roce 1994 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1988 – 2005 pracovala na oddělení akutní kardiologie, od roku 2005 je vedoucí lůžkového oddělení A Kliniky kardiologie (kromě standardních lůžek je součástí oddělení i 12 lůžek JIP nižšího stupně).

Oblastí zájmu dr. Vrbské je echokardiografická diagnostika, intenzivní péče v kardiologii, léčba pokročilých forem srdečního selhání a transplantační problematika v kardiologii.
Hide profil

MUDr. Adrian Reichenbach M.D.

Head of Ward B

Phone: 2 360 5108
E-mail: adrian.reichenbach@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít