EN

Cardiology Department

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC

Director of the department

Phone: 23 605 5006
E-mail: josef.kautzner@ikem.cz

View profile
Prof. Kautzner je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1983). Po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 2,5 letech strávených v klinickém výzkumu v St. George´s Hospital v Londýně začal v roce 1996 pracovat jako specialista v oboru elektrofyziologie na Klinice kardiologie IKEM.

Prof. Kautzner je od roku 2001 přednostou Kliniky kardiologie IKEM. V roce 2005 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Dále je řádným členem americké Heart Rhythm Society a čestným členem několika evropských národních asociací srdečního rytmu. Byl prezidentem mezinárodního kongresu Europace 2005, který se konal v Praze, a od roku 1998 je hlavním organizátorem mezinárodních workshopů o katetrizačních ablacích s živými přenosy.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou katetrizační ablace srdečních arytmií, srdeční resynchronizační léčba a zobrazovací metody v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých a vzdělávacích publikací.
Hide profil

Pavla Schuschu

Assistant

Phone: 23 605 5006
E-mail: pavla.schuschu@ikem.cz

The IKEM Cardiology Department provides the most comprehensive care for patients with cardiovascular diseases in the Czech Republic. The department provides treatment of diseases such as ischaemic heart disease (myocardial infarction or angina pectoris), arrhythmia (hearth rhythm disorders such as bradycardia or tachycardia, atrial fibrillation), heart failure, cardiomyopathy, valvular defects, congenital heart defects, infective endocarditis, heart tumours, pulmonary embolism, aortic dissection, syncopes, pulmonary arterial hypertension and others. 

Our specialised doctors have access to the most modern diagnostic and therapeutic methods. This fact and their experience ensure that patients receive the best care available.


Quick web navigation:

Outpatient clinic     Hospitalisation     Acute emergency unit     How to become patient

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít