CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA ZACHRAŇUJE ŽIVOT UŽ 20 LET

SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA ZACHRAŇUJE ŽIVOT UŽ 20 LET

Již 20 let v Česku zachraňují lidské životy biventrikulární(oboukomorové) kardiostimulátory. Ty začaly v červnu 1999 používat jakoprvní v republice dvě pražské nemocnice – Institut klinické aexperimentální medicíny a Nemocnice Na Homolce. O rok později se začalyv IKEMu implantovat i první oboukomorové kardiovertery-defibrilátory. Oběmožnosti se zahrnují pod pojem srdeční resynchronizační léčba. Ta se používá upacientů se srdečním selháním, kteří mají narušené vedení elektrických vzruchůmezi levou a pravou komorou. 

Srdeční selhání – onemocnění, které může udeřit kdykoliv a v kterémkoliv věku. Nemocné srdce je oslabeno, samo nezvládá tempo a nestíhá dodat tělu dostatečné množství krve. To se projeví řadou potíží, mezi nimiž jsou nejčastější dušnost, nevýkonnost a otoky nohou. Kromě posouzení příčiny srdečního selhání je nezbytná komplexní léčba. Jednou z možností je u určité skupiny nemocných právě srdeční resynchronizační léčba.  „K resynchronizační léčbě jsou indikováni  pacienti se srdečním selháním, porušenou funkcí levé komory srdeční a poruchou  nitrokomorového vedení vzruchu. V takovém případě se zavede jedna  elektroda na povrch levé komory přes některou z větší srdečních žil a  druhá elektroda do pravé komory, takže jsou stimulovány současně obě komory  najednou. To dovoluje vyladit chod srdce, podobně jako se ladí chod motoru u  automobilu. Stimulaci zajišťuje buď kardiostimulátor nebo kardioverter-defibrilátor.  K takové poruše synchronizace obou komor dochází zhruba v 10 až 15 %  všech případů srdečního selhání a výskyt této poruchy narůstá se závažností  srdečního selhání,“ podotýká doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., vedoucí Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM. Každoročně se implantuje jen v IKEM okolo 200 nemocných, kteří mají zaveden tento způsob léčby.

Počátky srdeční resynchronizační léčby lze mapovat již v období konce osmdesátých let dvacátého století. Pro svoji účinnost ji lze považovat za revoluční metodu léčby pokročilého srdečního selhání u pacientů s komorovou dyssynchronií. Kromě toho, že nemocným zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života, máme i údaje o tom, že tato léčba zlepšuje prognózu nemocných. „I po více než  dvaceti letech zůstává resynchronizační léčba fascinujícím příkladem toho, jak  poměrně jednoduchá terapie může zcela zásadně zlepšit osud nemocných, jejichž  prognóza je i navzdory pokrokům ve farmakologické léčbě nepříznivá. Nicméně je  nezbytné zdůraznit potřebu individualizovaného posouzení možností léčby  srdečního selhání a využití komplexního přístupu – nejen implantabilní  přístroje, ale i katetrizační ablace, dálková monitorace, mechanické srdeční podpory  a další postupy doplňují spektrum současných léčebných metod,“ říká přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.

U příležitosti 20. výročí prvních implantací přístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu v ČR se ve středu 12. června 2019 konalo v Institutu klinické a experimentální medicíny odborné sympózium, pořádané Českou kardiologickou společností. Tohoto sympózia se zúčastnili přední čeští kardiologové i pozvaní hosté ze zahraničí.    

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít