CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Nemocniční řád kliniky diabetologie

Klinika diabetologie (dále KD) je specializované klinické vědecko-výzkumné pracoviště Ministerstva zdravotnictví České republiky. Zabývá se zejména léčbou, prevencí a výzkumem diabetu a jeho komplikací, jinými chorobami žláz s vnitřní sekrecí, poruchami látkové přeměny a výživy. Tyto úkoly plní s využíváním moderních diagnostických postupů a léčebných metod. Svým charakterem se liší od jiných zdravotnických zařízení tím, že poskytuje vysoce odbornou péči ve vymezené oblasti vnitřních chorob a nemá pevně vymezenou spádovou oblast pacientů. 

Větší specializace odborné péče však vyžaduje větší porozumění a spolupráci, kázeň i přesnost v dodržování pokynů ošetřujícího lékaře a zdravotních sester. Věříme, že budete dbát pokynů, které jsou pro všechny nemocné závazné, a slouží k tomu, aby vaše léčba byla co nejefektivnější a pobyt v nemocnici (Váš i dalších pacientů) pokud možno příjemný.

 1. Při přijetí je potřeba vyřídit v Oddělení centrálního příjmu (2. patro u hlavního vchodu do budovy) všechny administrativní náležitosti (vstupní záznam, vystavení pracovní neschopnosti, adresy nebližších příbuzných atp.). Udejte, prosím, jména ošetřujících lékařů, kteří by měli podle vašeho názoru dostat lékařskou zprávu po vašem propuštění. Nemocný se prokazuje občanským průkazem a průkazem zdravotní pojišťovny. Šatstvo se ukládá na pokoji a může vám být poskytnuto ústavní prádlo. Vyžaduje-li to zdravotní stav, budou přijímací formality vyřízeny přímo u vašeho lůžka.
 2. Doporučujeme si s sebou nebrat větší částky peněz a cennosti, jako např. šperky nebo dražší elektronické přístroje. Pokud je máte u sebe a nemůžete je odeslat domů, uložte je prostřednictvím vrchní sestry proti potvrzení v ústavním trezoru. 
 3. Za péči o nemocné odpovídá ošetřující lékař a zdravotní sestra. Ti pod vedením vedoucích oddělení a přednosty kliniky zajišťují diagnostický a léčebný program. Po vstupním pohovoru a vyšetření ošetřujícím lékařem vám bude vysvětleno, jaká vyšetření jsou plánována, jaká léčba bude použita a jak bude váš pobyt v nemocnici pravděpodobně probíhat. Dojde-li ke změně léčebného plánu, budete o tom informováni. Máte-li pocit, že vaše informace jsou nedostatečné, požádejte o další vysvětlení svého ošetřujícího lékaře. Před náročnými léčebnými či diagnostickými zákroky budete informováni zvlášť a můžete být požádáni, abyste s nimi písemně vyjádřili svůj souhlas.
 4. Součástí léčebného pobytu na KD je u většiny pacientů účast na vzdělávacích přednáškách a instruktážích pod vedením lékařů, dietních a edukačních sester. Účast na těchto instruktážích považujeme za nedílnou součást léčby.
 5. Dodržujte předepsanou dietu a v případě, že vám nevyhovuje nebo nepostačuje, informujte o tom dietní sestru a ošetřujícího lékaře. Poradí vám také, zda je možné jíst přinesené nebo zakoupené potraviny a v jakém množství.
 6. Užívejte pouze léky, které máte naordinované ošetřujícím lékařem KD. Týká se i vlastních donesených léků.
 7. Nemocní musí dodržovat denní řád oddělení. Pokud nemáte ordinována vyšetření na jiných místech, buďte v době vizit přítomni v pokoji. Dodržujte, prosím, hodiny nočního klidu a nerušte ostatní nemocné. Vycházky jsou možné v určenou dobu a jen v areálu nemocnice. Hlaste, prosím, svůj odchod zdravotní sestře.
 8. Návštěvy jsou vhodné zejména v odpoledních hodinách. Je třeba, aby se návštěvy ohlásily v pracovně sester a svou přítomností nerušily ostatní nemocné.
 9. Opuštění areálu (propustku) povoluje pouze vedoucí oddělení a na určitou dobu. Pro účely propustky není možné žádat sanitní vůz. 
 10. Informace o vašem zdravotním stavu pro vaše příbuzné a známé poskytujeme jen s vaším souhlasem. Upozorněte je proto na tento fakt. Týká se to zejména telefonických dotazů. 
 11. Televizní a rozhlasové přijímače na pokojích je možné používat jen s ohledem na ostatní nemocné. Není povoleno na pokojích používat vařiče.
 12. Kouření je v celém areálu nemocnice zakázáno.
 13. Žádáme pacienty o zachovávání zásad dobrých vztahů s ostatními nemocnými. Prosíme, abyste si byli vzájemně nápomocni. Nebudete-li s něčím spokojeni, informujte o tom ošetřujícího lékaře nebo sestru, případně vrchní sestru či přednostu kliniky. Vaši stížnost budeme neprodleně řešit.
 14. Při propuštění z oddělení vyřiďte náležitosti (pracovní neschopnost, poukázky na peněžní dávky v nemoci) v Centrálním příjmu. Pokud jste objednáni k ambulantí kontrole, sjednejte si termín na ambulanci v přízemí. Požádejte rovněž o předpis nezbytných léků. Léky pro ambulantní léčbu nemohou být poskytnuty z prostředků kliniky.

Denní řád:

5:00
Zahájení nezbytných vyšetření (sběr moče, některá měření)
6:00
Budíček
6:00–7:00
Odběry krve
6:15
Měření teploty a pulsu v leže na pokoji
7:00
Měření glykémií (u diabetiků)
7:00–7:30
Snídaně
8:30–10:30
Ranní vizita (možnost dopolední vycházky dle ordinace)
11:30–12:00
Oběd
12:30–13:30
Odpolední klid
16:30
Měření teploty, krevního tlaku
17:30
Večerní vizita
17:30–18:00
Večeře
22:00–5:00
Noční klid

Vyšetření glykémií u pacientů a diabetem se provádí v 7, 11 a 16:30 hod. V úterý od 9:00 probíhá vizita přednosty Centra diabetologie a ve čtvrtek od 9:00 vizita přednosty kliniky.

Přejeme vám, aby byl váš pobyt na Klinice diabetologie navzdory nemoci příjemný.

Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.,
přednosta Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2019. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím