CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Zemřel prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Zemřel prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

S hlubokým zármutkem se IKEM připojuje k vyjádření soustrasti rodině a blízkým pana profesora Miroslava Rysky, který zemřel 12. 12. 2022.


Vzpomínka na prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc.

Profesor Miroslav Ryska byl nepochybně součástí našeho života a jeho předčasná smrt nás hluboce zasáhla. Jeho charakteristickými vlastnostmi, které se promítly do jeho kariéry, nás sbližovaly. Píle je pro úspěšného chirurga samozřejmostí, u profesora Rysky byly skutečně výjimečné i vlastnosti jiné. Na prvním místě vizionářství. Na počátku 90. let byl jedním z prvních, kdo operoval laparoskopicky a kdo také endoskopoval a to byla konkréta, která nás sblížila. Dalším specifikem byla pozitivita, vizionářství, schopnost překonávat překážky. Bývalý ředitel IKEM Karel Filip ví, proč oslovil právě Miroslava Rysku, aby v IKEM rozvinul program transplantace jater, a byla to požehnaná volba. K první transplantaci po zaškolení týmu v Berlíně došlo přibližně po čtyřech měsících příprav na jaře 1995, což je neuvěřitelné. Mimořádná byla Miroslavova schopnost spolupracovat s odborníky nechirurgických oborů. Celý tým byl tehdy nabitý pozitivitou a on byl hlavním šiřitelem tvůrčí atmosféry. Do svého odchodu do Ústřední vojenské nemocnice dovedl program transplantace jater od zahájení až k provedení prvního splitu jater a první transplantace jaterního štěpu od žijícího dárce dítěti. Celá řada jeho pacientů žije dodnes. Další vlastností u chirurgů z povahy oboru ne zcela obvyklé bylo jeho zanícení pro výzkum. I jako chirurg Ryska věděl, že věda z něj učiní lepšího lékaře. Jeho genetika dále obsahovala potřebu navazovat mezinárodní kontakty a v komunitě transplantologů a pankreatologů byl respektován i největšími světovými kapacitami. Výsledkem byla bohatá mezinárodní spolupráce, mnoho společných mezinárodních projektů a kongresů. Založil symposium konané v Lokti, které vždy ozvláštnila osobnost evropského formátu: Helmut Friess, Huug Obertop a mnoho dalších. Nevíme přesně, co stálo za jeho odchodem z IKEM, nicméně i na novém působišti v Ústřední vojenské nemocnici uplatnil a rozvinul své výše uvedené vlastnosti. K funkci přednosty chirurgické kliniky přibral další iniciativy, které bravurně zvládnul. Byl mnohaletým členem výboru České gastroenterologické a České chirurgické společnosti, v druhém případě i jejím předsedou.  Stal se výrazným představitelem Rady vlády pro vědu a výzkum a respektovaným ředitelem Agentury pro zdravotnický výzkum spadající pod ministerstvo zdravotnictví, kterou založil a ze které vytvořil naprosto funkční a profesionální instituci. Mirku, Tvá osobnost byla neopakovatelná, byl jsi nám inspirací a budeš moc chybět.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.


foto: zdroj archiv ÚVN

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít