CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Zdravotnické noviny/ Výuka katetrizační ablace ve Fyziologickém ústavu

Zdravotnické noviny/ Výuka katetrizační ablace ve Fyziologickém ústavu

V Praze vzniklo první evropské školicí centrum pro výuku roboticky prováděné katetrizační ablace tkáně při fibrilaci srdečních síní.

Centrum pro pregraduální i postgraduální výuku bylo vybudováno v prostorách experimentální elektrofyziologické laboratoře Fyziologického ústavu 1. LF UK v Praze, a to díky iniciativě kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce a Kliniky kardiologie IKEM, jež mají celosvětově největší zkušenosti s roboticky prováděnou katetrizační ablací při fibrilaci síní. Tato dvě pracoviště se v posledních letech výrazně podílela na vývoji speciálního robotického systému, který je od roku 2007 v IKEM i na Homolce k dispozici pro rutinní klinické použití.

Prakticky na zvířecím modelu

Na Klinice kardiologie IKEM byl již v roce 2008 zahájen výukový program, v jehož průběhu měli zájemci z celé Evropy příležitost sledovat robotickou navigaci při zákroku. V současnosti se školení rozšiřuje o možnost vyzkoušet si postup v praxi - na zvířecím modelu ve Fyziologickém ústavu - během dvoudenního programu. "První den bude věnován přednáškám o použití robotického systému a seznámení s jeho součástmi, zájemci si také pod dohledem operatérů vyzkouší navigaci na zvířeti, nejčastěji praseti. Druhý den zhlédnou výkony pomocí robotické navigace přímo na katetrizačních sálech Kliniky kardiologie IKEM," říká doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., pověřený vedením kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Katetrizační léčba fibrilace síní představuje poměrně složitý výkon. Jeho základem je elektrická izolace svaloviny obklopující plicní žíly. K tomuto účelu se začaly používat robotické postupy, které umožňují standardizaci výkonu a značnou preciznost v ovládání katétru. Během zákroku pohybuje katétrem v srdci speciální teleskopický zaváděcí systém, který řídí manipulátor připevněný na katetrizačním stole…

Plné znění článku: Zdravotnické noviny 19. 4. 2010, autor: M. Ostřížková


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít