CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Zdravotnické noviny/ Výroční kardiologický kongres

Zdravotnické noviny/ Výroční kardiologický kongres

Ve dnech 16.-19. května 2010 proběhl v Brně již XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS). Akce, jež klade důraz především na postgraduální vzdělávání, hostila 2500 lékařů, 700 sester a 500 účastníků ze zahraničí.

Organizační výbor letos připravil inovativní program, jehož součástí byly živé přenosy ze čtyř českých a moravských pracovišť zabývajících se intervenční kardiologií a elektrofyziologií. V souladu s trendy významných evropských a amerických kongresů pak v poledním čase proběhla sympozia, která informovala o novinkách v kardiologických podoborech.

Hotlines z farmakoterapie

V tradičním programovém bloku hotlines představila pracovní skupina farmakoterapie výsledky nedávno ukončených mezinárodních klinických studií. Byly prezentovány například závěry studií RELY, PLATO, TREAT, CURRENT OASIS 7, HEAAL, ACCORD či NAVIGATOR. Do popředí odborného zájmu se v poslední době dostává zejména oblast antitrombotik (prasugrel, ticagrelor) a antikoagulancií (dabigatran).

V bloku připraveném stejnou pracovní skupinou přednesl zajímavé údaje o léčbě nemocných po infarktu myokardu přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. V rámci registru Brno sledovali léčbu nemocných s anamnézou infarktu myokardu a konstatovali její velmi dobrou úroveň. Po srdečním infarktu jsou doporučovány 4 lékové skupiny - blokátory systému renin - angiotenzin, betablokátory, antiagregancia a statiny. Všechny čtyři lékové skupiny užívalo 75,8 % nemocných a dalších 19,6 % alespoň tři uvedené skupiny. U dvou třetin nemocných byl zaznamenán krevní tlak < 140/90 mmHg a u více než poloviny nemocných cholesterol < 4,5 mmol/l.

Česká společnost pro hypertenzi představila ve svém hlavním bloku tzv. Reappraisal - Přehodnocení evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze. Tento dokument publikovaný v říjnu 2009 zásadně mění některé postupy v terapii hypertenze. Zástupci Kliniky kardiologie IKEM seznámili přítomné s novými poznatky v léčbě fibrilace síní...

Plné znění článku: Zdravotnické noviny 31. 5. 2010, rubrika Aktuality


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít