CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Zdravotnické noviny/ Fibrilaci síní nestačí léčit jen antiarytmiky

Zdravotnické noviny/ Fibrilaci síní nestačí léčit jen antiarytmiky

V rámci XVIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti se v Brně 18. května konalo satelitní sympozium Kliniky kardiologie IKEM Praha, zaměřené na riziko intrakardiální trombózy a následných komplikací.

Přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., předsedající přednáškovému bloku, v úvodu upozornil na důležitost prevence tromboembolismu (TE), jež představuje jeden z hlavních terapeutických cílů v péči o pacienty se ztrátou koordinované kontrakce srdečních síní. V současnosti dle profesora Kautznera existuje shoda v tom, že antikoagulační léčba warfarinem významně snižuje riziko TE, a to podstatně účinněji než podání kyseliny acetylsalicylové (ASA). Současně ale tato terapie přináší řadu známých problémů. Proto jsou intenzivně studovány nové léky, které by při stejné účinnosti umožňovaly snazší podání...

Plné znění článku: Zdravotnické noviny 31. 5. 2010, rubrika Aktuality


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít