CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Zdravotnické noviny/ EU schválila automatický systém jako náhradu kontrol u lékaře

Zdravotnické noviny/ EU schválila automatický systém jako náhradu kontrol u lékaře

Společnost Biotronik může jako první používat pro svou technologii dálkového monitorování pacientů evropskou značku CE. Jedná se o systém Home Monitoring, který dokáže nahradit kontroly pacientů s implantovanými kardiologickými přístroji u lékaře. Oprávnění společnost získala po ekvivalentním schválení FDA.

Home Monitoring je jedinou bezdrátovou mobilní technologií dálkového monitorování pacientů s implantovanými kardiologickými přístroji, kterou mají nemocní k dispozici…

… "V České republice je nyní pomocí tohoto systému sledováno přes devět set pacientů na dvaceti kardiologických pracovištích. Některá z nich se dokonce zúčastnila klinických studií ověřujících spolehlivost, efektivitu a ekonomickou návratnost monitorování na dálku," říká přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. "Naše zkušenosti podporují závěry velkých klinických studií. Dosud ale u nás tento systém není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, monitorovací jednotku a její pronájem hradí výrobce. Data z velkých klinických studií však poskytují i v Česku solidní základ pro jednání o úhradách této péče, která přináší zá-sadní změnu obvyklých schémat ambulantního sledování pacientů se závažnými kardiovaskulárními onemocněními," dodává profesor Kautzner.

Plné znění článku: Zdravotnické noviny 11. 1. 2010, rubrika Aktuality


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít