CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • XVI. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

XVI. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

Sypozium

Úvodní slovo k sympoziu doc. MUDr. Martina Fialy, Ph.D.:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

    v listopadu tohoto roku se koná již XVI. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. Tato společná tradice české a slovenské arytmologie byla zahájena v roce 2003 ve Staré Lesné pod Vysokými Tatrami a od té doby se obě země pravidelně každý rok střídají v zajištění jejího pokračování na své straně naší společné hranice. Letos tato akce poprvé dospěla do Ostravy, města s nenapodobitelnou průmyslovou historií, a tato skutečnost se přímo dotkne zejména společenské části tohoto setkání.

   V letošním programu bychom rádi zvýšili akcent na klinické stránky všech důležitých oblastí, které propojují každodenní práci specialistů na léčbu arytmií a všeobecně zaměřených kardiologů, ale také internistů, praktických lékařů nebo např. neurologů. Potřeba těsnější spolupráce všech těchto subjektů v péči o pacienty podstupující komplexní výkony nebo např. o pacienty po cévní mozkové příhodě je realitou dnešní doby.

   Větší prostor a více samostatnosti budou mít v programu sympozia pracovní skupina Kardio 35 a Fórum mladých kardiológov. Mladí kardiologové jsou dnes ve specializované arytmologické praxi nedostatkovou populací a jejich výchova se s postupným přibližováním stále aktivních zakladatelů moderní české a slovenské elektrofyziologie důchodovému věku stává jedním z nejnaléhavějších úkolů nejbližší budoucnosti.

   Již tradičně bude mít na sympoziu samostatný program pracovní skupina KardioTech. Klinická elektrofyziologie byla, je a bude jednou z disciplín kardiologie, v níž je propojení práce lékařů, techniků a sester na sálech i v ambulancích nejtěsnější a tento obor by bez jejich vzájemné spolupráce a specializované technické podpory vůbec nemohl existovat.

Program je dostupný na webových stránkách sympozia.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít