CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ – praktická část - OM č. 7

Cílem  specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je připravit nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí a funkcí a posílit jejich schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru, k rozvoji osobnosti i organizace ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Žadatel o praxi si nejprve  vybere ze seznamu školitelů a následně vyplní a odešle žádost příslušnému  školiteli na pracoviště IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4.Vyplněné smlouvy a žádost je  třeba dodat do IKEM nejpozději 2 týdny před konáním praxe.


Dokumenty:

 • Žádost o umožnění stáže (1 paré)
 • Smlouva o  zajištění stáže, konkrétní na formu studia uchazeče (počet výtisků uveden  smlouvě).

Poplatek za praxi: cena je 350,- Kč/den, úhrada bude provedena na č. účtu: 42334041/0710  variabilní symbol bude přidělen školitelem. 
Ve zprávě pro příjemce uveďte: STÁŽ + jméno a příjmení.

Pro  studenty VŠ je praxe zdarma.

 

Odborný  garant praktické výuky: 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA -  náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a kvalitu - hlavní sestra martina.sochmanova@ikem.cz

 • Provozně - organizační problematika
 • Lidské zdroje

 

Školitelé:

Mgr. Jaroslava Holakovská - vrchní sestra - Klinika kardiologie 
jaroslava.holakovska@ikem.cz
 

Mgr. Tomáš Komínek - vrchní sestra - Klinika transplantační chirurgie 
tomas.kominek@ikem.cz

 • Provozně - organizační problematika
 • Lidské zdroje


PhDr. Iveta Krčová, MBA - zdravotně sociální pracovník s registrací, multidisciplinární tým pro paliativní péči – Oddělení zdravotně sociální ÚOPK
iveta.krcova@ikem.cz

 • Provozně - organizační problematika
 • Lidské zdroje

        

PhDr. Lenka Sentivanová – všeobecná sestra, samostatný odborný referent - Oddělení  vzdělávání NELZP  ÚOPK
lenka.sentivanova@ikem.cz


Mgr. Lenka Klímová, MBA – všeobecná sestra, samostatný odborný referent - Oddělení  vzdělávání NELZP ÚOPK
lenka.klimova@ikem.cz

 • Provozně organizační problematika
 • Lidské zdroje
 • Sledování kvality

Soubory ke stažení:

 • Žádost
 • Jednotlivé smlouvy

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít