CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV IKEM G1, G2

VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV IKEM G1, G2

INSTITUT SE PŘIPRAVUJE NA NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCI DESETILETÍ

Nový Akutní příjem, vybudování nového pracoviště pro pacienty před a po transplantaci - to znamená 56 nových, tolik potřebných lůžek. Od roku 2020 to vše nabídne Institut klinické a experimentální medicíny v Praze svým pacientům. Projekt výstavby dvou nových pavilonů v plánované hodnotě 750 milionů korun již získal konkrétní podobu.

IKEM se již několik let nachází na hranici svých prostorových možností. Každoročně narůstají počty provedených výkonů a s tím spojené počty pacientů, které mají odborníci IKEM v péči. „Za posledních pět let došlo k významnému nárůstu počtu transplantací, a to o více než 50 %, objem eliminačních metod či endoskopií stoupl o 30 %. Prostorové kapacity se ale prakticky nezměnily. IKEM již zcela vyčerpal vnitřní rezervy a pro udržení vzestupného trendu transplantační aktivity je potřebné navýšit také lůžkovou kapacitu,“ vysvětluje ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Jedním z klíčových důvodů výstavby budov G1 a G2 je v současné době zcela vyčerpaná kapacita Akutního a Plánovaného příjemu IKEM. Tuto situaci je, spolu s dalšími požadavky center a klinik Institutu, potřeba řešit komplexně - výstavbou dvou nových pavilonů, integrovaných do jedné budovy. „Akutní příjem Kliniky kardiologie již nyní dosáhl maxima svých reálných možností, v horizontu 2-3 let již navíc nebude vyhovovat ani požadavkům na prostorové a personální zajištění dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR. Oddělení akutního příjmu bylo z vlastních zdrojů IKEM zrekonstruováno a zvětšeno již v roce 2014 (investice 8 mil. Kč bez DPH). Díky tomu zde bylo loni vyšetřeno celkem 6 034 pacientů, což je historicky nejvyšší počet. V roce 2013 to bylo o 555 pacientů méně. Nicméně, ani toto rozšíření zdaleka nepokrývá vzrůstající počet lidí s kardiovaskulárními a jinými závažnými zdravotními problémy,“ doplňuje ředitel IKEM.

Vyšší ze dvou budov bude mít dvě podzemní a šest nadzemních podlaží, druhá pak o dvě nadzemní patra méně. Součástí projektu bude i výstavba nového energocentra, které bude zajišťovat energii pro budoucí stavbu a především pak pro provoz obou pavilonů G1 a G2. Odbor nákupu a investic už nyní vytváří projektovou dokumentaci, stavba je naplánovaná na příští rok.

Přípravu největší investiční akce desetiletí zahájil IKEM již v roce 2015, kdy byla provedena studie nových pavilonů G1 a G2. „V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace. Vyhodnocujeme kvalifikaci uchazečů a do 3 měsíců budeme znát vítězného projektanta. Zhotovení projektové dokumentace - včetně stavebního povolení - bychom podle plánů měli stihnout  do června 2017 a následně bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Samotnou stavbu bychom pak měli zahájit počátkem roku 2018 a první pacienti by měli být v nových budovách ošetřeni v roce 2020,” doplňuje ředitel IKEM. Celková hodnota výstavby je 750 milonů korun. IKEM se na této částce bude podílet 30 % z vlastních zdrojů, 70 % bude hrazeno z dotace strategické investice.

VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV IKEM G1, G2

IMG_0021-min.jpg IMG_9959-min.jpg IMG_9992-min.jpg

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít