CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • V IKEM ZAČALA NEUKONČENÁ MEZISTÁTNÍ ŘETĚZOVÁ TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ

V IKEM ZAČALA NEUKONČENÁ MEZISTÁTNÍ ŘETĚZOVÁ TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ

Institut  klinické a experimentální medicíny spojil síly s vídeňskou univerzitní  nemocnicí Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, aby společně odstartovaly  první mezistátní párovou troj-výměnu ledvin od žijících dárců s otevřeným  koncem. Během 10 hodinového operačního maratónu se propojily dva páry z Česka a  jeden z Rakouska, na konci řetězu však zůstal dárce, který dá ledvinu  příjemci až za několik měsíců, a bude tak možné pokračovat v dalších párových  výměnách. Lékaři IKEM také při této mezistátní spolupráci poprvé využili netradiční  možnosti 3D tisku ledviny dárce, aby ji mohli s předstihem zaslat svým  rakouských protějškům k detailnějšímu nastudování před samotným výkonem.

Tři příjemci, jeden altruistický dárce, tři rodinní dárci, z nichž jeden otevírá možnost další transplantace –  takto vypadá neukončený řetěz transplantací ledvin, který díky přeshraniční spolupráci odstartovali odborníci z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a vídeňské nemocnice Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien. Páry dal dohromady počítačový program, který takto propojil nemocné a jejich blízké. „Každá další mezinárodní párová výměna ledvin od žijících dárců je pro tým  našeho Transplantcentra nová. Vždy se totiž jedná o náročný a specifický tříměsíční  proces, kdy musí vše vyjít do sebemenšího detailu. Úplně na začátku všeho jsou  čeští rodinní příslušníci, kteří se rozhodli věnovat svému blízkému nemocnému  ledvinu. Bohužel však s nimi nebyli nekompatibilní, a proto jsme jim  nabídli možnost zařadit se do programu našich párových výměn,“ říká prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM a dodává: „Prvně jsme všechny dvojice řádně vyšetřili  a schválili jako zdravé dárce a příjemce. Poté jsme je zařadili do našeho programu  párových výměn a odeslali jejich data do speciálního softwaru, kam v rámci  spolupráce poslala data také vídeňská nemocnice, a ten kompatibilní dvojice  spároval. Tím se rozjel celý maraton příprav, z nichž nejdůležitější byly lékařské  konzultace z nefrologického, chirurgického a imunogenetického hlediska. V konečné  fázi se pak definitivně potvrdily nejvhodnější dané dvojice.“ 

                  Samotný náročný 10 hodinový operační maraton proběhl během jediného dne. Od prvních dvou žijících dárců začaly odběry ledvin synchronně v IKEM i ve vídeňské nemocnici. V mezidobí, kdy putovala odebraná ledvina z Česka do Rakouska a z Rakouska zase do Česka, provedli lékaři v institutu ještě další párovou výměnu ledviny. V IKEM tedy byli v jeden den operováni dva dárci a dva příjemci, ve Vídni jeden dárce a příjemce, jeden dárce na svou operaci čeká. „Bylo důležité, abychom s rakouskými kolegy začali s odběrem  ledvin ve stejný čas. Zkrátili jsme tím dobu tzv. studené ischemie, tedy ten  kritický čas mezi odběrem a samotnou transplantací orgánu. Takováto řetězová  transplantace ledvin od žijících dárců je specifická zejména v logistické  náročnosti a ve sladění výsledků jednotlivých institucí, kdy během jediného dne  na sebe musejí perfektně navazovat tři odběry ledvin a tři transplantace.  Detaily hromadného transplantačního procesu, jako například kdy byl který  pacient operován apod., však musí zůstat před pacienty utajeny. Ze zákona se  dárce a příjemce nesmějí poznat,“ podotýká doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.    Nově také přibližně týden před samotnou řetězovou transplantací poslal transplantační tým z IKEM do Vídně model 3D ledviny dárce. „Abychom vídeňským chirurgům co nejvíce usnadnili  přípravu na operaci, poslali jsme jim úplně poprvé přibližně týden dopředu 3D  model ledviny, která jim pak reálně přišla v den operace. V tuto  chvíli se jedná o nejautentičtější možnost přípravy, neboť model ledviny dárce  jsme v IKEM vytiskli dle jeho reálných dat z CT vyšetření. O tuto  formu komunikace jsme se pokoušeli již při minulých párových výměnách, ale čas  byl vždy proti nám, protože jsme model 3D ledviny tiskli mimo institut. Nyní  však disponujeme nejmodernější technikou, takže věřím, že se nám tento styl  komunikace osvědčí a stane se běžnou praxí,“ dodává doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.

                   Mezistátní řetězová transplantace byla náročná zejména po logistické stránce, protože odebrané orgány se musely dostat přes hranice co nejrychleji. Rakouský vůz proto doprovázela na území České republiky česká dopravní policie z Policejního prezidia a na území Rakouska český vůz zase rakouská policie, v obou případech se zapnutou výstražnou signalizací. „Rád  bych poděkoval jak české, tak rakouské dopravní policii, které se postaraly o  hladký průběh cesty orgánů ke svým příjemcům. Oba týmy záchranných složek tak  pracují jako jeden a bez jejich pomoci by cesta byla o mnoho hodin delší,“ říká MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

ŘETĚZOVÁ TRANSPLANTACE LEDVIN

IMG_7802.jpg IMG_7782.jpg IMG_7920.jpg IMG_7961.jpg IMG_7811.jpg IMG_7973.jpg IMG_7986.jpg

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít