CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • ÚSPĚŠNÝ PRVNÍ ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU PROBĚHNI.SE V IKEM

ÚSPĚŠNÝ PRVNÍ ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU PROBĚHNI.SE V IKEM

Historicky první ročník běžeckého závodu Proběhni.se,který vedl převážně Kunratickým lesem, odstartoval v sobotu 21. dubna 2018z Institutu klinické a experimentální medicíny. Nový charitativní projektProběhni.se, do kterého se zapojili i zdravotníci z IKEM, nabídl kroměsportovních zážitků pro 904 přihlášených běžců i preventivně-edukativní rozměr.Až dvě stovky závodníků si nechaly změřit krevní tlak, hladinu cukru acholesterolu v krvi, natočit EKG a naučily se základní prvky resuscitace. Nastartovném se vybralo 450 200 Kč, které byly věnovány na konto Nadačního fonduČeské srdce na podporu aktivit předních českých kardiologů nejen na misích vzemích třetího světa. Organizacezávodu se ujala sportovní agentura RAUL s mnohaletými zkušenostmi z podobných projektů.

Ročně skončí v českých nemocnicích až 300 tisíc pacientů se srdečními chorobami a více než polovina lidí v Česku na nemoci kardiovaskulárního systému umírá. Onemocnění srdce patří mezi častá onemocnění a jsou nejčastější příčinou smrti nejen ve vyspělých zemích, ale i v zemích třetího světa. „Vrozené  srdeční vady významně ovlivňují kvalitu života nemocných lidí. Nicméně většina  srdečních onemocnění je důsledkem nezdravého životního stylu, a proto každoročně  přibývá dalších nemocných. V České republice je hlavním zabijákem ischemická  choroba srdeční a podobně je to bohužel i v zahraničí. Nadační fond České  srdce, který založili lékaři z IKEM, se již několik let snaží upozorňovat  na prevenci srdečních onemocnění. A v tomto duchu se nesel i celý běžecký  závod Proběhni.se,“ říká přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.

                  450 200 Kč – přesně tolik se vybralo na startovném prvního ročníku charitativního běhu Proběhni.se. Celý výtěžek jde na podporu aktivit předních českých kardiologů nejen na misích v zemích třetího světa, které pořádá Nadační fond České srdce, ale nově také na edukační programy pro českou veřejnost. „Velmi mě těší, kolik běžeckých nadšenců se  srdcem na správném místě v sobotu zavítalo na první ročník Proběhni.se.  Pro všechny závodníky byly připravené i edukativní programy zaměřené na  prevenci srdečních chorob. Mohli se tak seznámit s nemocemi srdce a jejich  prevencí, nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi,  natočit EKG, naučit základní prvky resuscitace nebo pomoct s odvykáním  kouření. Touto osvětovou akcí chceme upozornit na to, jak jsou srdeční choroby  nebezpečné a zrádné zároveň, protože mohou postihnout i zdánlivě zdravého  jedince“, vysvětluje MUDr. Michal Pazderník, FESC, zástupce přednosty pro výuku Kliniky kardiologie IKEM a jeden ze zakladatelů NF České srdce.

                  Napříč Kunratickým lesem běželo celkem 904 přihlášených závodníků, z toho bylo 787 dospělých a 117 dětí. Dospělí jedinci si mohli vybrat ze dvou tras – v délce 6 km nebo 11 km. Pro nejmenší účastníky byl připraven dětský okruh a bohatý doprovodný program. V čele závodu na 6 km běžel i vášnivý běžec a přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., který zároveň v těchto dnech oslavil významné životní jubileum – 70 let. „Běžecké trasy v Kunratickém lese moc dobře znám – pravidelně si  tam chodím po práci zaběhat. Dnes jsem však v závodním dresu startoval  z areálu Institutu klinické a experimentální medicíny poprvé a bylo to  jako kdybych vybíhal z domova, takže naprosto skvělý a nepopsatelný pocit.  Měl jsem radost nejen z běhu, ale i ze závodníků, kteří se velmi zajímali  o svůj zdravotní stav, a to jako lékař velmi podporuji a rád vidím. Všichni  bychom měli běhat pro radost a současně nepodceňovat své zdraví. U každého  závodu, a nejinak tomu bylo při běhu Proběhni.se, se řídím heslem: ,Hlavně  zdravý do cíle‘,“ říká přednosta Kardiocenta IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

                  Na půdě Institutu klinické a experimentální medicíny se závod takového rozsahu konal úplně poprvé. „Chci poděkovat všem  zaměstnancům IKEM, kteří se zapojili do realizace letošního ročníku závodu. Institut  klinické a experimentální medicíny poskytl akci prostor, zázemí a symbolickou  záštitu. Velmi mě těší, že se do projektu zapojili i lékaři a odborníci z  českých nemocnic napříč celou Českou republikou. Dokazuje to, že společenská  osvěta, boj za správnou věc a sport lidi sbližuje,“ říká ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D. Organizace závodu se ujala agentura RAUL s mnohaletými zkušenostmi z podobných projektů (Jizerská 50, Primátorky, SkiTour nebo Běhej lesy).

                  Více informací naleznete na www.probehni.se nebo na facebookých stránkách projektu Probehni.se.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít