CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • ÚSPĚŠNÝ DRUHÝ ROČNÍK EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

ÚSPĚŠNÝ DRUHÝ ROČNÍK EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

Ve dnech 4. – 6. dubna 2019 se v Praze konala konference ESGE Days 2019, kterou organizoval mezinárodní odbornáendoskopická společnost ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy)společně s Českou gastroenterologickou společností (při České lékařskéspolečnosti JEP) a Endoskopickou sekcí Slovenské gastroenterologickéspolečnosti.  Jedná se o druhý ročník konference, která má ambici stát senejvýznamnější vzdělávacím projektem v oblasti gastrointestinálníendoskopie na světě. 

Spolupráce ESGE s odbornými společnostmi z České a Slovenské republiky je významná a pro kongres zásadní. Obě společnosti uspořádají v rámci ESGE Days svůj vlastní endoskopický kongres – 41. české a slovenské endoskopické dny. Všichni čeští a slovenští přednášející budou součástí mezinárodní části kongresu, ve kterém budou hrát aktivní roli a umožní tak zásadní zviditelnění české a slovenské gastroenterologie ve světě. „Je  nám velkou ctí, že u nás přivítáme i celou řadu českých a slovenských  endoskopistů, naše pozvání přijali zástupci většiny velkých pražských nemocnic,  čímž se naplňuje vize našeho Dne, který má v podtitulku „Pražský““, říká přednosta Kliniky hepatogastroengterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 

Konference se účastnili odborníci z celého světa. Řada významných světových odborných společností reprezentující endoskopické či příbuzné obory spolupracovaly ve formě organizace společných symposií či vysláním svých odborníků. Pozvání přijaly stovky vyzvaných přednášejících z celého světa, mezi nejvýznamnější patřili Thierry Ponchon z Francie, Mario Dinis Ribeiro z Portugalska, Helmut Messmann z Německa, Haru Inoue či Yutaka Saito z Japonska, Philip Chiu z Hong Kongu, Jong Moon z Korey či Nageshwar Reddy z Indie.

Konference probíhala v průběhu 3 dnů, ve 12 paralelních sekcích a zahrnovala kompletní problematiku gastrointestinální endoskopie a příbuzných oborů. Mezi klíčová témata patřila například endoskopická diagnostika a léčba časných neoplázií zažívacího traktu, kvalita endoskopie, nové metody a technologie v diagnostické a terapeutické endoskopii, novinky v diagnostice a léčbě nádorů žlučových cest a pankreatu či prezentace a diskuse nad doporučenými postupy v endoskopii. Konference se věnovala i tématům, kde endoskopie nehraje klíčovou roli, jako například nespecifické střevní záněty či kolorektální karcinom. Součástí akce byl i postgraduální kurz, který měl za cíl vzdělávání široké gastroenterologické veřejnosti v základech gastrointestinální endoskopie. Velký důraz byl kladen na programy vzdělávající mladé začínající lékaře a sekce věnované endoskopickým sestrám a týmům lékař/sestra.

„Významnou součástí kongresu byly přenosy živě prováděných endoskopických  výkonů, které prováděli špičkoví endoskopisté z celého světa společně  s místními endoskopisty v IKEM. Provádění endoskopických výkonů  v Praze je významnou poctou pro českou endoskopii a výjimečnou  příležitostí k prezentaci českého pracoviště a českých odborníků ve  světě,“ říká zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM pro léčebně preventivní péčidoc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Součástí konference byla také elektronická posterová sekce, diskusní fóra, mezinárodní znalostní soutěž pro mladé endoskopisty a praktické hands-on kurzy. Při nich byla účastníkům nabídnuta praktická výuka mnoha endoskopických výkonů na počítačových, plastikových ale také zvířecích modelech. Byla zde také výstava farmaceutických firem. Praktická endoskopická výuka pak proběhla pod vedením lékařů z IKEM a jako lektoři na ní participoval i čeští a slovenští endoskopisté.

Kongres proběhne za podpory města Prahy, která organizátorům kongresu udělila mimo jiné podpory také grant ve výši 750 000Kč.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít