CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • trendyzdravi.cz/ Lékaři odstranili srdeční arytmii po internetu

trendyzdravi.cz/ Lékaři odstranili srdeční arytmii po internetu

09. 03. 2011

Poruchu srdečního rytmu pomocí internetového spojení odstranili lékaři v pondělí na Klinice kardiologie IKEM pacientovi, který se v té době nacházel na sále Nemocnice Na Homolce. Výkon byl prováděn z auditoria IKEM v rámci 14. ročníku mezinárodního Pražského workshopu o katetrizačních ablacích s živými přenosy ze sálů. Na organizaci workshopu se významnou měrou podílí Nadační fond Moderní léčba arytmií. Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií a vyskytuje se u 1 – 2 % populace. Její odstranění spočívá v izolaci plicních žil, které se provádí obkroužením jejich ústí sérií drobných „spálenin“ pomocí radiofrekvenčního proudu.

Náročná operace

„Jedná se o složitý výkon, s nímž může mít problémy i zkušený operatér,“ říká prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Jednak je složité katétr v některých místech udržet v kontaktu s tkání a jednak se běžně používá k jeho lokalizaci rentgenové záření U určitého procenta pacientů po katetrizační ablaci fibrilace síní může dojít k vzniku síňové tachykardie, kdy elektrický vzruch krouží po různě velkém okruhu v levé nebo pravé síni. Odstranění těchto arytmií je opět velmi náročně, dokonce více, než ablace fibrilace síní.

Pomáhají roboti

S cílem napomoci lékařům při řešení těchto problémů byly vyvinuty systémy robotického ovládání katétru. Jedním z nich je systém Sensei od výrobce Hansen Medical, který pracuje s trojrozměrným zobrazovacím systémem a intuitivním ovládáním pohybu katétru v trojrozměrné mapě bez potřeby rentgenového záření. Druhým systémem je Niobe II od firmy Stereotaxis, který využívá podobného způsobu zobrazení a intuitivního ovládání pohybu katétru v srdci. Rozdíl proti předchozímu systému je v tom, že pohyb katétru je ovládán dvěma velkými magnety. Tato firma rovněž vyrábí systém Odyssey, který umožňuje provedení katetrizační ablace „na dálku“ přes internetové spojení. Právě tento systém byl využit v průběhu workshopu k provedení katetrizační ablace mezi IKEM a Nemocnicí Na Homolce.

Řada výhod pro lékaře i pacienty

Profesor Carlo Pappone z Itálie, který se významnou měrou zasloužil o rozšíření metody katetrizační ablace fibrilace síní, vidí v tomto způsobu katetrizační ablace usnadnění celého výkonu a možnost, jak zkrátit trénink nezbytný pro operatéry. „Tento způsob provedení výkonu navíc umožní efektivněji využívat lidské zdroje i nové technologie ve prospěch pacientů,“ říká. Sám profesor Pappone předvedl tento výkon přímo před zraky účastníků workshopu. Z auditoria v pražském IKEM pomocí obrazovky a počítačové myši provedl ablaci síňové tachykardie, která se objevila po předchozí ablaci fibrilace síní u pacienta, který se nacházel na katetrizačním sále Nemocnice Na Homolce. „Tento způsob může být v budoucnu využíván i pro výuku nebo konzultaci na dálku,“ dodává profesor Pappone. Celý výkon bylo možno sledovat i online přes internet v jiných zemích přes speciální link.

Zlepšování úspěšnosti a bezpečnosti operací

Organizace pražských workshopů má již dlouhou tradici a přispěla významnou měrou k rozšíření metody katetrizační ablace srdečních arytmií v České republice i okolních zemích. V posledních letech je jejich hlavním tématem zlepšení úspěšnosti a bezpečnosti výkonů. Značnou zásluhu na tom má právě Nadační fond Moderní léčba arytmií, který workshopy pomáhá zajišťovat finančně i organizačně.

Plné znění článku: trendyzdravi.cz 9. 3. 2011, rubrika Medicína

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít